Sökning: "Mandibular movement"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mandibular movement.

 1. 1. Lower Jaw Movements Measured by Optoelectronic Movement Recording : A pilot study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Magnus Wänman; Christopher Staversjö; [2018]
  Nyckelord :Lower Jaw Movements. Optoelectronic Movement Recording. Mandibular movement. Volume.;

  Sammanfattning : Due to the complex nature of jaw movements, three-dimensional (3D) movement recording provide information about the jaw movement capacity. The aim of the present report was to test the reliability of measuring lower jaw movements using a 3D movement recording system and to calculate the lower jaw movement volume. LÄS MER

 2. 2. Stability after Mandibular Advancement using Bilateral Sagittal Split Osteotomy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Erica Larsson; Ellinore Jacobsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The bilateral sagittal split osteotomy (BSSO) of the mandible is performed to improve function and aesthetics if skeletal discrepancy between dental arches are severe. The aim of this retrospective study was to evaluate skeletal stability after surgical advancement of the mandible with BSSO. LÄS MER

 3. 3. Normering av en objektiv metod för att mäta käkrörelser med 3D-videoanalys vid tuggning samt en jämförelse mellan käkens rörelseomfång vid tuggning och tuggeffektivitet hos unga vuxna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Osbeck; Maja Svanqvist; [2015-07-10]
  Nyckelord :Käkrörelser; tuggning; tuggeffektivitet; oralmotorik; objektiv metod; Mandibular movement; chewing; masticatory efficiency; oral motor system; objective method;

  Sammanfattning : This study aims at norming a new objective method to track and measure jaw movements in 3D (three dimensional) during chewing in the young adult population (n=41, age 22-30). Norm values of the range of movements and the duration were calculated. Intra and inter rater reliability was high. LÄS MER

 4. 4. The relation between salivary suPAR and arthritis in the temporomandibular joint

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Julia Lam; Sandip Vekariya; [2015]
  Nyckelord :soluble urokinase plasminogen activator receptor; biological markers; arthritis; temporomandibular joint disorders;

  Sammanfattning : Syfte: Att utreda sambandet mellan den lösliga formen av urokinas-receptorn (suPAR) i saliv hos patienter med artrit i käkleden (A-TMJ) och friska kontroller, för att skapa en grund för vidare forskning av suPAR som prediktor för inflammationsgraden i käkleden hos patienter med A-TMJ.Material och metod: En fall-kontrollstudie utfördes med 6 kontroller (medelåldern 31±11år) och 5 patienter med A-TMJ (medelåldern 24±5år). LÄS MER