Sökning: "Maneerat Duangdee Viktorsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maneerat Duangdee Viktorsson.

  1. 1. Partners upplevelse av att leva med person med Alzheimers sjukdom

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Maneerat Duangdee Viktorsson; Gullan Faisal; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER