Sökning: "Maneuver thinking"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Maneuver thinking.

 1. 1. Svensk Operationskonst : Ett tydligt manus för kreativ improvisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Per Hedenius; Mikael Hellsten; [2020]
  Nyckelord :Doktrin; operativ; manövertänkande; uppdragstaktik; integrationstänkande; flexibilitet; tillsammans; strategisk; interoperabilitet; Försvarsmakten; Nato.;

  Sammanfattning : In 2020, the Swedish Armed Forces will issue the publication that will operationalize the Military Strategic Doctrine of 2016. This new doctrine, named Doctrine for Joint Operations, is planned to cover all the Armed Forces' operational activities at peace time, crisis and war in the execution of Joint Operations. LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska lärandeparadoxer : Hur ledare kan hantera organisatoriska lärandeparadoxer samt bidra till organisationens dynamiska förmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oliver Crawford; Leo Neuman; [2018]
  Nyckelord :Organisatoriska lärandeparadoxer; organisationens dynamiska förmåga; ledarskap; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Title: Paradoxes of Organizational Learning- How managers can maneuver organizational paradoxes of learning and further contribute to the organizations dynamic capability. Level: Final assignment for bachelor’s Degree in business administration Author: Leo Neuman and Oliver Crawford Supervisor: Tomas Källquist Date: 2018 – January Aim: Previous research points out that today's organizations are faced with several paradoxes, i. LÄS MER

 3. 3. Designteori i praktiken : En undersökande fallstudie om hur designteori manifesterar sig i praktiken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Oskar Svensson; Viktor Lindström; [2014]
  Nyckelord :Design; Designteori; Design Thinking; Utbildningsradion; UR; Fallstudie; Handlingsutrymme;

  Sammanfattning : New technologies and new consumer behaviors are having a large impact on mediacompanies. The biggest change is in the behavior of the younger demographic whereold platforms like television are abandoned for new online platforms. In this newworld, media companies and organizations need new tools and business models tostay competitive. LÄS MER

 4. 4. Aspekter på decentraliseringens effekter i svensk äldreomsorg : En kvalitativ studie om tre kommuners myndighetskontor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Slaven Maras; Malin Andersson; [2013]
  Nyckelord :Decentralisering; Handlingsutrymme; biståndshandläggare; äldreomsorg; organisation;

  Sammanfattning : Abstract Författare – Malin Andersson och Slaven Maras Titel – Aspects of decentralizations effect on eldercare – a qualitative study of three municipal authority office/ Aspekter på decentraliseringens effekter på äldreomsorg – En kvalitativ studie i tre kommuners myndighetskontor Handledare – Linda Erlandsson Examinator: Jan Petersson   This is a qualitative study of the phenomenon of decentralization and its impact on care managers working in elderly care. The aim of the study was to examine how care managers margin for maneuver and need assessments continually are shaped by organizational conditions and municipal governance. LÄS MER

 5. 5. Manöverkrigföring i svensk militärstrategisk dokrin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Michael Langhard; [2012]
  Nyckelord :Maneuver warfare; doctrinal development; doctrine; Manöverrigföring; doktrinutveckling; doktrin;

  Sammanfattning : Manöverkrigföring är en central del i Försvarsmaktens syn på stridens genomförande och nyttjandet av sina väpnade resurser. Manöverkrigföring och manövertänkande tillmäts också stort utrymme i den militärstrategiska doktrinen. LÄS MER