Sökning: "Manliga normen"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Manliga normen.

 1. 1. Nej-drottningen Lööf och tonsättaren Löfven : En kvalitativ analys av rapporteringen om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Filippa Ödmann; Lisa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga och manliga partiledare framställs i rapporteringen om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018. Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ gestaltningsanalys och utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Hur förskolans värdegrund synliggörs i barnlitteratur : En analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefine Berggren; [2019]
  Nyckelord :Children´s literature; pre-school; norms; values; person portrayal; Barnlitteratur; förskola; normer; värden; personskildring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how pre-school values makes visible in children´s literature. Thereby the study adds more knowledge of which norms and values the children meet through children´s literature. To achieve the purpose, I have chosen to analyse four picture books written 2012 and 2016. LÄS MER

 3. 3. Man vill bli älskad : En litterär analys av manlighet i Doktor Glas och Gregorius

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Sörbrand; [2019]
  Nyckelord :Doktor Glas; Hjalmar Söderberg; Gregorius; Bengt Ohlsson; Maskulinitet; Manlighet; Litteratur; Sekelskiftet 1900;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en litterär analys gjorts av maskuliniteter i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Bengt Ohlssons Gregorius. Uppsatsen har avgränsats till att enbart studera karaktärerna Glas och Gregorius. Den teori som främst använts är R. LÄS MER

 4. 4. Bortom "att göra pojkar till män" : – En diskursiv studie om jämställdhetsarbetet i Försvarsmakten med fokus på kvinnor i det militära

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rebecca Beroun; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; gender mainstreaming; gender segregation; women in the military; women in the armed forces; stereotypes; jargon; Swedish armed forces; Jämställdhet; jämställdhetsintegrering; könssegregering; kvinnor i det militära; kvinnor i Försvarsmakten; stereotyper; jargong; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem:  Sedan lång tid tillbaka har det ansetts att lumpen är något av det manligaste som kan göras, för det är då ”pojkar blir till män”, och det har funnits en föreställning om att kvinnor inte hör hemma i den militära sfären. Detta med anledning att kvinnor setts som fysiskt svagare och i behov av skydd från män, vilket har medfört ett hinder för kvinnor att positionera sig i det militära. LÄS MER

 5. 5. "Blev du kränkt nu" : En kvalitativ studie av polisens #metoo- upprop

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elisabeth Frisk; Britta Hjort; [2019]
  Nyckelord :poliskultur; manlig dominans; sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : I samband med att #metoo briserade under hösten 2017 kom vittnesmål gällande sexuella trakasserier från kvinnor världen över. Kända som okända kvinnor vittnade om mäns trakasserier och övergrepp. LÄS MER