Sökning: "Manlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade ordet Manlighet.

 1. 1. Writing Your Way out of a Cage : Agency and Dehumanization in Colson Whitehead’s The Underground Railroad

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Alberto Ramos Vicario; [2024]
  Nyckelord :antiracism; slavery; American history; assimilationism; agency; discourse; antirasism; slaveri; amerikansk historia; assimilationism; agency; diskurs;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the conceptualization of agency as a form of resistance against dehumanizing slavery discourses present in the narrative The Underground Railroad (2016) by Colson Whitehead. For the historical contextualization and the theoretical background, the scholarly work Stamped from the Beginning by Ibram X. Kendi is used. LÄS MER

 2. 2. Mäns upplevelser av sexualitet efter radikal prostatektomi : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Marwo Ahmed; Diana-Madalina Ilau; [2024]
  Nyckelord :Erectile dysfunction; experience; radical prostatectomy; sexuality; Erektil dysfunktion; upplevelse; radikal prostatektomi; sexualitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostata är en körtel som befinner sig under mäns urinblåsa och omger urinröret. Prostatacancer är den vanligaste cancerform i Sverige bland män. En vanlig behandling är radikal prostatektomi vilket innebär avlägsnade av prostatakörtel. LÄS MER

 3. 3. Våld är inte könsneutralt, så varför är vi. : En kvalitativ studie om yrkesverksamma socionomers uppfattningar om våld, kön och behov.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Bonnie Kjellbom; Aron Torstensson; [2023]
  Nyckelord :Gender neutrality; Intimate partner violence; victims of violence; needs; interventions; Könsneutralitet; våld i nära relation; våldsutsatta; behov; insatser;

  Sammanfattning : Insatserna till våldsutsatta i nära relation utgår tydligare från kvinnor och deras behov i lagen. Hur yrkesverksamma socionomer betraktar våldsutsatta och vem som är offer kan påverka bemötandet av våldsutsatta. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ intervjustudie om gängproblematiken, med perspektiv från före detta gängmedlemmar : Jag ville bli bekräftad, jag ville bli älskad, jag ville bli fruktad för vem jag var. –Före detta gängmedlem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alice Järsenholt; Emelie Wallin; [2023]
  Nyckelord :Gang crime; masculinity; crime prevention work; status; power; Gängkriminalitet; manlighet; brottsförebyggande arbete; status; makt;

  Sammanfattning : Gängkriminalitet är ett växande problem som påverkar samhället negativt. Att förstå problematiken med gängkriminalitet och hur det ska förebyggas är svårt. Det behöver finnas tydliga vägar för hur problemet ska hanteras. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser av destruktiva maskulinitetsnormer inom kvinno- och mansjourens verksamheter : En studie baserad på framställningar av personal på kvinno- och mansjourens verksamheter riktade till våldsutsatta kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Elina Björk; Alexandra da Silva Lindow; [2023]
  Nyckelord :Destruktivitet; kvinnojour; mansjour; maskulinitetsnormer; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Rådande destruktiva maskulinitetsnormers påverkan synliggörs i frågan om våld i nära relationer. Kvinnor och män som fallit offer för våld i nära relationer tas emot på olika sätt och insatser för stöd och hjälp som erbjuds skiljer sig markant beroende på om den utsatta är kvinna eller man. LÄS MER