Sökning: "Manne Tallmarken"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Manne Tallmarken.

  1. 1. Digital Predistortion for Broadcast FM repeaters

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Signalbehandling

    Författare :Manne Tallmarken; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis presents the design and implementation of a memoryless and adaptive digital predistorter used to linearize a power amplier. Specically, it deals with the implementation of a so-called constantgain predistorter, based on a lookup table, on a digital signal processing board built around an FPGA. LÄS MER