Sökning: "Manufacturing companies"

Visar resultat 1 - 5 av 1710 uppsatser innehållade orden Manufacturing companies.

 1. 1. The dual aspects of supplier contribution in sustainable innovation: Yes or No?

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mehran Aslaniyan; Golzar Daneshzad; [2022]
  Nyckelord :Human capital specific investments; Supplier sustainable innovation contribution; Learning capacity; Market orientation; Absorptive capacity; TCE; RET;

  Sammanfattning : Companies are increasingly motivated to deal with the issue of sustainability not just from a moral standpoint, but also because these issues may be a major root of innovation. To achieve these sustainable innovations, the number of manufacturers who invest in specific resources has been increasing. LÄS MER

 2. 2. Adoption of Additive Manufacturing in Dental Technology Companies in Sweden : Comparitive Case Study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Vinith Raja Sathish; [2022]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; dental technology companies; organizational characteristics; environmental characteristics; technological factors; barriers; drivers.;

  Sammanfattning : Additive Manufacturing (AM) is one of the most advanced processes of producing high quality parts. In dentistry, AM has a wide range of applications, some of the most common applications are dentures, crowns, clear and hard tooth aligner, and anatomical and training models. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Sustainability Terminologies of Swedish Manufacturing Companies on Consumer Perception : A Mono-Method Quantitative Study

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sarafat Hossain; Liana Hakobyan; [2022]
  Nyckelord :sustainability terminologies; branding; brand messaging; manufacturing; sustainable manufacturing; customer perception; Sweden;

  Sammanfattning : Sustainability has fast evolved in business practices, and yet its meaning is often elusive and ambiguous. The component of sustainability is playing an important role in the company’s brand positioning. The popularity and the importance of sustainability in business operations and business representation are still rapidly growing. LÄS MER

 4. 4. Hur ett producerande företag kan minska svinn inom packningsprocesser genom tillämpning av en Lean metod

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mikael Tomasson; Valentin Zhybchyn; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De flesta produkterna på marknaden förpackas i en låda eller påse tillverkad av papper eller plast för att kunna lagras, skyddas under transporten och se tilltalande ut på hyllan. För tillverkande företag är det vanligt att majoriteten av tiden går åt att tillverka en produkt, och att en klar minoritet går åt att förpacka produkten, men för företaget Tiki Safety AB var det tvärtom. LÄS MER

 5. 5. Barriers of implementing circularity and Industry 4.0 related solutions : From the perspective of a manufacturer of food processing equipment

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gijs Pieter Gerrits; Máni Sveinn Þorsteinsson; [2022]
  Nyckelord :Circular Economy; Industry 4.0; food industry; food manufacturing; case study; Cirkulär ekonomi; Industri 4.0; livsmedelsindustri; livsmedelstillverkning; fallstudie;

  Sammanfattning : As environmental and social challenges have increasingly become more pressing in recent years, the concept of Circular Economy (CE) has gained a lot of traction with scholars. However its adoption in the practical world is not far along and companies therefore struggle with understanding and implementing CE. LÄS MER