Sökning: "Marc Kan"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Marc Kan.

 1. 1. Olika takmaterial utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marc Björnlund; [2021]
  Nyckelord :Takmaterial; skalskydd; hållbarhet; gröna tak; solceller; klimatförändringar;

  Sammanfattning : I den här studien har författaren valt att undersöka om yttertaket kan användas som ett verktyg för att möta en del av de klimatförändringar som förväntas ge oss ett alltmer extremt klimat med längre perioder av torka och kraftiga vindar som följd.Vilket takmaterial lämpar sig bäst utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vilket takmaterial lämpar sig bäst för montage av solceller är några av de frågeställningarna som författaren ställt sig. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering i Byggprojekt - metoder och tillvägagångssätt för att hantera risker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Marc Carlsson; Simon Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Risk; Riskhanteringsprocessen; riskidentifiering; riskanalys; riskbemötande; riskåtgärder; uppföljning Risk; Risk management process; risk identification; risk analysis; risk responding; follow up; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel Riskhantering i Byggprojekt – Metoder och tillvägagångsätt för att hantera risker Författare Marc Carlsson & Simon Eriksson Handledare Radhlinah Aulin, Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet Examinator Anne Landin, Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet Syfte & mål Syftet med studien är att undersöka hur byggföretag utför riskhanteringsprocessen och hur de skiljer sig från varandra. Studien skall dessutom undersöka olika tillvägagångsätt att hantera risk på och vad som skillnader mellan en större och en mindre organisation från varandra. LÄS MER

 3. 3. Det moderna ledarskapet : En studie på ledare i mäklarbranschen med utgångspunkt på det Autentiska Ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jason Millado; Marc Törnsten; [2021]
  Nyckelord :Autentiskt ledarskap; Självkännedom; Internaliserat moraliskt perspektiv; Balanserad informationsprocess; Transparens i relationer; Mäklarledare;

  Sammanfattning : Abstract (sv) Titel: Det moderna ledarskapet - En studie på mäklarledare med utgångspunkt på det  Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Jason Millado & Marc Törnsten Handledare: Monika WallmonDatum: Juni – 2021  Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka hur autentiskt ledarskap tar sig uttryck inom mäklaryrket.  Metod: Denna studie har genomförts med en deduktiv ansats, där studiens uppbyggnad handlar om att undersöka om de fyra dimensionerna i autentiskt ledarskap uttrycker sig i mäklaryrket. LÄS MER

 4. 4. Jean-Marc Bosman: Unik eller en i mängden? -En studie om fotbollsspelares möjligheter till transnationell rörlighet före och efter 1995

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Falk; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om fotbollsspelares möjligheter till transnationell rörlighet ur ett historiskt perspektiv. Trots att arbetet för ett fritt och öppet Europa hade pågått sedan 1950-talet dröjde det ända till 1990-talet innan detta kom att sätta avtryck på fotbollen. LÄS MER

 5. 5. Converting Poultry Feather Waste into Bioplastics using Green Modifying Agents

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Marc Jirström; [2021]
  Nyckelord :polymer technology; materials science; renewable materials; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Handling of problematic waste material, and the use of fossil-based and non-biodegradable plastics are two major sustainability challenges. By developing solutions that convert waste material to bioplastics, it is possible to address both these issues. LÄS MER