Sökning: "Marc Nicander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marc Nicander.

  1. 1. 3D-visualisering till Eve

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

    Författare :Marc Nicander; Katarina Tilholm; Thomas Svärd; [2005]
    Nyckelord :3d; 3d-animation; 3d-film; Animering; Cartoon; Cellshading; Datorgrafik; Grafik; Maya; Medieteknik; Modellering; TomCat;

    Sammanfattning : Vi har under tio veckor producerat en del av Peter Martinssons film Eve. Vi har stått bakom en stor del av den tekniska biten. Vi har inte deltagit något i idéarbetet och idén bakom filmen, däremot har vi påverkat det visuella resultatet genom att göra stora delar av bakgrundsmaterialet. LÄS MER