Sökning: "Marcel Grund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Marcel Grund.

 1. 1. Arbetsbaserade Formella Utbildningar : En Fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Fredrik Ahlberg; Marcel Siggelsten; [2016]
  Nyckelord :HRD; formella utbildningar; arbetsbaserat lärande; facilitering av lärande; detaljhandel;

  Sammanfattning : Denna fallstudie är av kvalitativ metod och syftar till att undersöka och öka förståelsen för hur formella arbetsbaserade utbildningar används i praktiken och vilken roll de spelar för utbildningssatsande företag inom detaljhandeln. Studien behandlar både ledare och medarbetares syn på de tillhandahållna utbildningarna. LÄS MER

 2. 2. Att fånga det flyktiga : Hanteringen av rytmiska element i översättningen av På spaning efter den tid som flytt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Elin Rosén; [2015]
  Nyckelord :Marcel Proust; Gunnel Vallquist; På spaning efter den tid som flytt; översättning; rytm i skönlitterär prosa; interpunktion; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här masteruppsatsen handlar om Gunnel Vallquists svenska översättning av Marcel Prousts roman På spaning efter den tid som flytt (1913−1927). Uppsatsen inleds med en presentation av författaren och romanen samt en genomgång av tidigare forskning om romanens stil. LÄS MER

 3. 3. En studie om motivation till ideellt arbete : ”Att ge dem någonting ger ju mig någonting"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Richard Nilsson; Daniella Morales Vivallo; [2014]
  Nyckelord :Ideellt arbete; motivation; frivilligt arbete; drivkrafter; idrottsföreningar;

  Sammanfattning : Studien ämnar ta reda på vilka drivkrafter som finns bakom ett ideellt arbete. Med ideellt arbete menas ett arbete som utförs utan ersättning, alternativt med en symbolisk summa, på fritiden. Syftet är att undersöka och skapa en djupare förståelse för vilka motivationsfaktorer som ligger till grund för ett ideellt engagemang. LÄS MER

 4. 4. Flash som teknisk handbok

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Peter Björneskog; Marcel Svensson; [2008]
  Nyckelord :handböcker; flash; iframe; asp.net; swep; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Böcker, dagstidningar och lagrad information, t.ex. cd-skivor, fyller inte sin funktion som det självklara valet för en stor del i dagens moderna samhälle där det ska gå fort att få tag i uppdaterad information. Valet för många är Internet, där man kan få tag i aktuell information endast genom att par enkla musklick. LÄS MER