Sökning: "Marcela Figueroa"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marcela Figueroa.

 1. 1. Selecting and Prioritizing Projects : A study on Intergovernmental and Non-profit Organizations

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Laura Rojas; Marcela Figueroa; [2018]
  Nyckelord :Project selection; Project prioritization; Decision-making; Non-profit Organizations; Intergovernmental Organizations; Project Management Office; Project Success; Organizational Success.;

  Sammanfattning : Nowadays, organizations are shifting towards project-based management strategies in order to implement more flexible structures that allow them to respond and compete in complex business environments. In this way, project management has been regarded as a valuable competence, providing the organization and its management teams the opportunity to adapt the knowledge, skills and tools necessary to meet project requirements as well as organizational goals. LÄS MER

 2. 2. Skolvalet börjar med förskoleklassen- En studie om föräldrar, skolvalet och segregation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marcela Figueroa; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte har varit att utifrån ett föräldraperspektiv undersöka vad som avgör skolvalet. Mina huvudfrågor i arbetet har varit: Vad anser föräldrar är viktigt i frågan om skolvalet? Vilka faktorer har betydelse när föräldrar väljer skola? Hur många föräldrar väljer bort den närliggande skolan och varför? Och Vilken betydelse har det sociala rummet när det handlar om skolvalet? Min undersökning gjordes i form av kvalitativa intervjuer. LÄS MER