Sökning: "Marcello Pezoa"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marcello Pezoa.

 1. 1. Interdentala hjälpmedels effekt på dental plack och inflammation kring orala implantat : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Marcello Emilio Pezoa; [2019]
  Nyckelord :Inflammation; Interdental aids; Oral implants; Plaque; Systematic review; Inflammation; Interdentala hjälpmedel; Orala implantat; Plack; Systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Implantat kan användas för att fylla ut en tandlucka men kan påverkas av mucosit och peri-implantit som har samma etiologi, plack. Interdentala hjälpmedels effekt på plack och inflammation är baserat på klinisk erfarenhet och inte vetenskaplig evidens. LÄS MER

 2. 2. Kostvanor som har betydelse för karies : en jämförelse mellan elever vid yrkesinriktade och högskoleförberedande gymnasieprogram

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Marcello Pezoa; [2014]
  Nyckelord :Caries; Dietary habits; Higher educational preparatory orientation; High school students; Professional orientation; Gymnasieelever; Högskoleförberedande gymnasieprogram; Karies; Kostvanor; Yrkesinriktad gymnasieprogram;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka skillnader i kostvanor som kan ha betydelse för utveckling av karies mellan ungdomar vid yrkesinriktade respektive högskoleförberedande gymnasieprogram. Datainsamling skedde vid två gymnasieskolor i södra Sverige med användning av en enkät som bestod av 32 frågor. LÄS MER