Sökning: "Marcus Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Marcus Andersson.

 1. 1. PRIVACY MATURITY IN SWEDISH MUNICIPALITIES: A Quantitative Survey Based on a Privacy Maturity Framework

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Johan Andersson von Geijer; Marcus Broman; [2019-09-23]
  Nyckelord :Information privacy; Privacy; Maturity model; GDPR; Sweden; Municipalities; Benchmarking; GAPP;

  Sammanfattning : Municipalities of Sweden are facing challenges complying with the GDPR. New and changed management processes need to be implemented. We used an inductive quantitative approach applying a privacy maturity framework in a survey in May 2019 where 454 controllers in Swedish municipalities answered. LÄS MER

 2. 2. Hur är det att leva med en närstående som har schizofreni?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Viktoria Andersson; Marcus Rydell; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ; kunskap; närstående; schizofreni; stigma; stöd; systematisk litteraturstudie; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dag har ca 30 000 – 40 000 svenskar av schizofreni som är den mest svårförstådda psykossjukdomen. Personer som lider av schizofreni är i stort behov av stöd ifrån deras närstående. Det är även vanligt att vården lägger över ett stort ansvar på närstående när den sjuke är i hemmet. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av energideklarationer : Uppfyller de sitt syfte att bidra till en effektiv energianvändning i byggnader?

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Marcus Sandberg; Gabriel Andersson Svorono; [2019]
  Nyckelord :energy declaration; energy use; energy expert; action proposals; EU-directive; energideklaration; energianvändning; energiexpert; åtgärdsförslag; EU-direktiv;

  Sammanfattning : År 2002 laginfördes ett EU-direktiv med syftet att skapa möjligheten för länder inom EU att kunna ha bättre kontroll på sin energianvändning. Utifrån detta direktiv infördes därefter en lag om energideklarationer. LÄS MER

 4. 4. Is more Fun, Fun? : A study on the Perceptions of a Fun Working Environment in a Swedish Context

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christina Scheiper; Marcus Andersson; [2019]
  Nyckelord :Fun Work Environment; Fun Work Events; Management; Motivation;

  Sammanfattning : Creating a fun working environment has garnered a lot of attention in recent years from both researchers and managers. By creating a workplace that is perceived by employees as fun, managers hope to increase the employee’s motivation and in doing so increase the creativity and lower the turnover rate. LÄS MER

 5. 5. Växjö Allmänna Idrottssällskap, år 1984-1999 : Jämställdhet, könsnormer och möjlighet till utveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Gustavsson; Marcus Andersson; [2019]
  Nyckelord :gendertheory; female athletes; Växjö AIS; sports development; history;

  Sammanfattning : This is a paper that focuses on mapping the possibilities of development in sports for women in the Växjö based athletic club Växjö AIS. The paper uses Yvonne Hirdmans gender theory which states that women are socially subordinated men in today's society (written 1988). LÄS MER