Sökning: "Marcus Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden Marcus Andersson.

 1. 1. Årsredovisningslagens påverkan på företags hållbarhetsrapporter inom dagligvaruhandeln. - En studie om effekterna av den nya hållbarhetsredovisningslagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Marcus Andersson; Joel Rikarsson; [2021]
  Nyckelord :grocery store industry; sustainability reporting; regulation; legitimacy; isomorphism; dagligvaruhandel; hållbarhetsredovisning; reglering; legitimitet; isomorfism; Årsredovisningslagen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga vilka effekter lagen om hållbarhetsredovisning (SFS 1995:1554, 6 kap. 10-14 §§) har haft på Icas, Coops, Axfoods och Lidls hållbarhetsrapporter samt vilka andra faktorer som påverkat hållbarhetsrapporternas utveckling mellan åren 2016 och 2018. LÄS MER

 2. 2. Mäster Tinglöf och djävulens urmakare : En studie i Tinglöf-mytens uppkomst och utveckling från åren 1751-2021.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Andersson; [2021]
  Nyckelord :tinglöf; mäster; historia; folkloristik; sägner; djävulen; urmakare; myter; mytbildning; myt; barthes; ekshärad; wolf-knuts; karlstad universitet;

  Sammanfattning : Johan Tinglöf var en urmakare och smed som levde i 1700-talets Ekshärad. Han har lämnat efter sig många myter och berättelser där det sägs att han ska ha varit i förband med djävulen som gav honom trollkunnighet. LÄS MER

 3. 3. Slakt, bedövning och antisemitism : Skäktningsdebatten i Sveriges riksdag under 1920-talet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Magne Eklund; [2021]
  Nyckelord :antisemitism; skäktning; slakt; Sveriges riksdag; 1920-talet;

  Sammanfattning : The historical study of Swedish antisemitism in the first decades of the twentieth century, initially became a focal point in the 1990s. Since then, research has, for example, been done on the organized political antisemitism and on antisemitic attitudes that prevailed unreflected in the public discourse. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan ägandekoncentration och utdelningsandel i svenska noterade företag : En kvantitativ studie om ägarstrukturens relation till utdelningspolitik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oliver Andersson; Marcus Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Utdelningspolitik; utdelningsandel; ägandekoncentration; multipel linjär regression; blockholder och röster.;

  Sammanfattning : Ett negativt samband mellan ägandekoncentration och utdelningsandel upptäcks. Hur företagens ägarstrukturer är koncentrerade visar sig kunna ha en inverkan på utdelningsandelen för de företag på Stockholmsbörsens som lämnade utdelning år 2018. LÄS MER

 5. 5. Development of a User Interface for Remote Driving of Vehicles

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Kronberg; Marcus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Remote Vehicle Driving; Simulated TorqueFeedback; Remote Operation; User Interface;

  Sammanfattning : Remote driving is essential for the transition frommanually steered vehicles to autonomous vehicles. Autonomousvehicles may not be able to handle difficult traffic situations atfirst and in such situations a human operator needs to interveneand drive remotely. LÄS MER