Sökning: "Marcus Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden Marcus Andersson.

 1. 1. How does the performance of NEAT compare to Reinforcement Learning?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examined the relative performance of Deep Reinforcement Learning compared to a neuroevolution algorithm called NEAT when used to train AIs in a discrete game environment. Today there are many AI techniques to choose from among which NEAT and RL have become popular alternatives. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner för att lindra symtom hos patienter med cancer i ett palliativt skede : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Andersson; Milton Fallqvist; [2022]
  Nyckelord :Palliativ vård; Cancer; Omvårdnadsinterventioner; Symtomlindring;

  Sammanfattning : Introduktion: Palliativ vård innebär att skapa bästa möjliga livskvalitet och minska lidande vid en obotlig sjukdom. Smärta, ångest, fatigue och dyspné är vanligt förekommande symtom för patienter med en cancersjukdom. Patienter med cancer utgör en stor del av de som är i behov av palliativ vård. LÄS MER

 3. 3. "Mången god föreställning hade där gifvits" : En teaterhistorisk undersökning av Kristinehamns teaterverksamhet under det långa 1800-talet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Andersson; [2022]
  Nyckelord :theatre; theatre history; theatrical establishment; local history; play; plays; teatre companies; 19th century theatre; the long 19th century; Kristinehamn; Sweden; shows; teater; teaterhistoria; teaterverksamhet; lokalhistoria; pjäs; pjäser; teatersällskap; 1800-talsteater; det långa 1800-talet; Kristinehamn; föreställning;

  Sammanfattning : This thesis addresses the theatrical establishment in Kristinehamn during the long 19th century, with notable focus between the years 1835-1902. The thesis seeks to identify an overall picture of the theatrical influence in the city through an understanding of theatrical occurrences during the chosen timeline. LÄS MER

 4. 4. Påverkar Korrekt Löneinformation Synen På Sjuksköterskeyrket?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Rundström; [2022]
  Nyckelord :Experiment; halo effect; supply of nurses; correct salary information; social status; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate two questions. Firstly, does correct salary information affect the probability of becoming a nurse? Secondly, are individuals affected by a halo effect when determining social status for nurses? I conducted an online experiment with 124 participants from the Department of Economics in Lund and Hedda Andersson High School in Lund. LÄS MER

 5. 5. Glastak och dess betydelse för jämställda organisationer. En studie om jämställdhetssituationen inom den svenska affärsjuridiska advokatbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Andersson; Alexandra Hultsbo; [2021-11-24]
  Nyckelord :equality; glass ceiling; hierarchies; homosocial reproduction; societal structures;

  Sammanfattning : Equality implies that all individuals should have the same rights, opportunities, and obligations regardless of gender. A phenomenon that describes the equality issues that can arise when women attempt to make their way up in hierarchies within organisations is the term glass ceiling. LÄS MER