Sökning: "Marcus Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Marcus Axelsson.

 1. 1. Onlinespel skapat med fokus på social interaktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Marcus Axelsson; Jakob Fihlman; Samuel Ivarsson; Elin Nilsson; Jesper Setterström; Tina Samimian Tehrani; [2021-09-14]
  Nyckelord :samarbete; speldesign; spel; barn;

  Sammanfattning : Projektets syfte var att skapa ett digitalt spel som uppmuntrar till samarbete mellan spelarna. Spelet är framtaget för att spela i lag om fyra där nyckeln för att lyckas är tätt samarbete. Metoden som använts i detta projekt är uppdelad i tre större block, förstudie, designprocess och utvecklingsprocess. LÄS MER

 2. 2. ”Det handlar om att hitta mervärdet.” : Lärares erfarenheter av analogt och digitalt skrivande i ämnet svenska.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Marcus Axelsson; Maja Klang; [2021]
  Nyckelord :Analogt skrivande; digitalt skrivande; svenskundervisning; digitala verktyg; STL.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om lärares didaktiska arbete i skolämnet svenska med fokus på analogt och digitalt skrivande. Studien som är av kvalitativt slag bygger på tio semistrukturerade intervjuer med svensklärare på mellanstadiet som arbetar på fyra olika skolor inom samma kommun, där två av skolorna arbetar enligt modellen STL (skriva sig till lärande) och två av skolorna inte har någon uttalad modell kopplad till undervisningen, i syfte att undersöka om det fanns några skillnader hos dessa lärare. LÄS MER

 3. 3. Maskininlärning för kvantmekaniska problem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Filip Axelsson; Marcus Jirwe; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här artikeln undersökts hurvida maskininlärning kan vara till hjälp för att lösa fysika-liska problem. Detta undersöks genom att ett artificiellt neuralt nätverk implementeras ochtränas upp för att hitta energinivåerna för den harmoniska oscillatorn med och utan elekt-riskt fält. LÄS MER

 4. 4. Testamentstolkningens gränser : En utredning av möjligheterna att tolka och fylla ut testamente

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marcus Axelsson Sidhage; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Cost Accounting for Internal Decision Making and Evaluation : A Case Study

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Författare :Marcus Fogelkvist; David Axelsson; [2011]
  Nyckelord :Cost Accounting; Financial Performance Evaluation; Food Manufacturing Company; Internal Decision Making; Special Orders.;

  Sammanfattning : This study addresses the importance of cost accounting and performance evaluation for organizations. Further, this study explains the purposes of cost accounting and performance evaluation. The chosen method is a single case study which investigates how product costing is made within a food manufacturing company, called Omega in this study. LÄS MER