Sökning: "Marcus Björklund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Marcus Björklund.

 1. 1. Aktieägarnas rationalitet vid insiderbrott

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Ottosson; Sebastian Björklund; [2018]
  Nyckelord :insiderbrott;

  Sammanfattning : Antalet insiderbrott har ökat markant i Sverige det senaste decenniet och får även mycket uppmärksamhet i media. Ett insiderbrott skiljer sig från resterande ekobrott eftersom företagets redovisade värde inte ändras då personen inte tagit finansiella medel från företaget. LÄS MER

 2. 2. Automatic spot detection in large-scale fluorescence microscopy image dataset

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik; Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering

  Författare :Marcus Björklund; [2017]
  Nyckelord :Elektroteknik och elektronik; Electrical Engineering; Electronic Engineering; Information Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Active Stabilizer : Independent Project in Electrical Engineering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Marcus Björklund; Eric Fjärstedt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. .Net-baserat konsulthanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Patrik Björklund; Tobias Dahlgren; Marcus Wilhelmson; [2010]
  Nyckelord :Asp.net; C#; Webbapplikation; CV:n; Visual Studio; Databas; Trelagersmodell;

  Sammanfattning : The students have been assigned a task from Consid, were they are supposed to develop a web based platform for handling the company’s consult CV:s. The key features of the system are to simplify the administration part at mission procurements towards customers and to match qualified consultants to certain missions. LÄS MER

 5. 5. Adopting Software Product Lines : Guidelines based on the Maturity of Organizations

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Marcus Björklund; Jonas Hjelmar; [2010]
  Nyckelord :Software Product Line; Guidelines; Transition; Initiation; Adoption; Literature Review;

  Sammanfattning : Software Product Lines (SPL) is a relatively new way of working in software development. A SPL is an enforced architecture and a collection of components common for more than one product within a domain. LÄS MER