Sökning: "Marcus De Vreeze"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marcus De Vreeze.

 1. 1. Min kropp är mitt tempel : En intervjustudie om hälsa som den nya tidens religion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus de Vreeze; [2018]
  Nyckelord :träning; religion; hälsa; hälsoism; bodybuilding; gym; fitness; personliga tränare; mat;

  Sammanfattning : Denna undersökning har haft som mål att undersöka och förstå hälsoism som begrepp inom bodybuildingkretsar men även om dessa kan uppfattas som religiösa fenomen. Den metod som använts har varit intervjuer, det har varit sex stycken informanter till denna undersökning, fördelningen mellan könen har varit helt jämn, åldersfördelningen har varit relativt jämn med spannet mellan 22 år till 28 år. LÄS MER

 2. 2. Estland möter Karlstad : En jämförande studie av ”stigmatiseringen” av estländare i Karlstad kontra Norrköping

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Marcus de Vreeze; [2016]
  Nyckelord :Estland; Karlstad; Värmland; Flyktingar; 1940-talet; Historia;

  Sammanfattning : This comparative study has focused on the stigmatized process of people from Estonia which may have occurred in Karlstad between the years 1946-1949. The study has got support from Björn Horgby studies, in the city Norrköping, and how the union group “Textilettan” demanded people of Estonia to be excluded from Sweden, however they should have been expelled from the union first. LÄS MER