Sökning: "Marcus Edman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Marcus Edman.

 1. 1. HUR ANVÄNDS KLIENTCENTRERING INOM ARBETSTERAPEUTISKA INTERVENTIONER?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Marcus Edman; [2019-04-29]
  Nyckelord :Occupational therapy; Professional practice; Review; Client-centred;

  Sammanfattning : Bakgrund Klientcentrering ses numera som en självklar del av arbetsterapi och beskrivs utförligt i arbetsterapeutiska teoretiska modeller. Ett samarbete mellan arbetsterapeut och klient betonas i arbetsterapeutisk litteratur och klienten ses som delaktig i processen. LÄS MER

 2. 2. Ljudalstingsmekanismer och beräkning av ljudtrycksnivå i fläktrum

  Master-uppsats, KTH/MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet

  Författare :Carl Edman; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When a fan room is to be built, it is important to have knowledge about the magnitude of the sound pressure level in the fan room since it will be used to dimension the surrounding structures. To be able to pre-calculate this sound pressure must assumptions about the characteristics of the room, the fan and the duct system be made. LÄS MER

 3. 3. Implementering av affärssystem : ett verksamhetsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Henrik Johansson; Marcus Höglund; Mattias Edman; [2012]
  Nyckelord :implementering; Affärssystem; kritiska framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Trots att en misslyckad implementering av ett affärssystem kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten såväl ekonomiskt som organisatoriskt, har affärssystemets kraftfulla fördelar inneburit att allt fler verksamheten väljer att genomföra en implementering. Den tidigare forskningen har därför fokuserat på att identifiera kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem. LÄS MER

 4. 4. Före och efter kraschen : En branschstudie av tjänsteföretagen inom IT-sektorn i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Marcus Niiranen; Måns Edman; [2005]
  Nyckelord :Business and economics; Ekonomi; IT; krasch; branschstudie; IT-sektorn;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar de svenska, börsnoterade, IT-företagens ställning idag, fem år efter något som många refererar till som en ”IT-krasch”. I mitten av år 2000 så vände IT-aktiers kurser på världens börser kraftigt nedåt. Denna period var svår för många företag inom IT-sektorn. LÄS MER