Sökning: "Marcus Ekström"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Marcus Ekström.

 1. 1. CitySki - Analys av koppling i en delbar längdskida

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Louise Lindström; Marcus Ekström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den delbara längdskidan är en innovation ifrån Cityski, för att underlätta utövning i stadsmiljö. Skidan hålls ihop av en koppling i kompositmaterial bestående av kon i hylsa som spänns fast med ett lås. LÄS MER

 2. 2. Road Surface Preview Estimation Using a Monocular Camera

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Marcus Ekström; [2018]
  Nyckelord :Road Surface Preview; Computer Vision; Depth Estimation; Convolutional Neural Network; CNN; traffic safety; monocular camera; mono vision system; mono camera; Structure from motion; sfm; 3D Reconstruction; Autonomous Driving; Datorseende; trafiksäkerhet; djupuppskattning; mono kamera; 3D rekonstruktion; autonoma fordon;

  Sammanfattning : Recently, sensors such as radars and cameras have been widely used in automotives, especially in Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS), to collect information about the vehicle's surroundings. Stereo cameras are very popular as they could be used passively to construct a 3D representation of the scene in front of the car. LÄS MER

 3. 3. Moonisic

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :MARCUS EKSTRÖM; DANIEL NIEMI; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfört i Teknisk design på Kungliga Tekniska Högskolan har utförts i samarbete med ett företaget Mooni International. Uppdraget var att göra en högtalarekombinerad med lampa som passar in i produktsortimentet men utmanar deras design och är anpassad till en annan målgrupp. LÄS MER

 4. 4. Virtuella landskap : en diskussion om VR‐modellen som representationsform i planering och gestaltning av framtida landskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marcus Ekström; [2017]
  Nyckelord :inneslutande virtuell verklighet; visualisering; kommunikation; flerdimensionalitet; modell; planering och gestaltning;

  Sammanfattning : Den inneslutande virtuella verkligheten, en digital värld utan fysiska begränsningar, har utgjort kärnan i denna uppsats då VR-modellens plats som representationsmetod i landskapsarkitektur har diskuterats. Diskussionen behandlar även visualisering, en av de mer traditionella representationsmetoderna, som tar form genom skisser, sektioner, planer, perspektiv och modeller. LÄS MER

 5. 5. Communication tool in virtual reality – A telepresence alternative : An alternative to telepresence – bringing the shared space to a virtual environment in virtual reality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Marcus Ekström; [2017]
  Nyckelord :Telepresence; Virtual Reality; VoIP; Unreal Engine 4; Conference; Presentation; Head Mounted Display; HTC Vive; Communication tool;

  Sammanfattning : Videoconferencing is one of the most common telepresence methods today and educational videos is rising in popularity among distance learners. Traditional videoconferencing is unable to convey gestures and mutual eye contact between participants. This study aim to propose a Virtual Reality telepresence solution using game engines. LÄS MER