Sökning: "Marcus Ekström"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Marcus Ekström.

 1. 1. Effects of Visual Management on Efficiency and Innovation in Product Development

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Marcus Ekström; Lovisa Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :Visual Management; Visual Tools; Organizational Performance; Innovation; Efficiency; Product Development; Efficient Behaviour; Cognitive Ability; Knowledge sharing; Visuell ledning; Visuella verktyg; Organisatorisk prestation; Innovation; Effektivitet; Produktutveckling; Effektivt beteende; Kognitiv förmåga; Kunskapsdelning;

  Sammanfattning : The business environment has during the last decades gone through major dramatic changes. Rapid and radical technological development and continuous change in both business practices and behaviours of the population, to name a few, have complicated and put pressure on organizations’ new product development (NPD) processes. LÄS MER

 2. 2. Orena revisionsberättelser - Är syftet med den nya regleringen uppfyllt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Renée Sjögren; Marcus Ekström; Jennie Godtlibsen Matsson; [2020]
  Nyckelord :Orena revisionsberättelser; regelförändring; utvärdering; intressenter; nytta; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utvärdera om den nya detaljrika revisionsberättelsen uppfyller sina mål, för att på så sätt skapa möjlighet att diskutera huruvida den nya regleringen som infördes år 2016 var relevant eller inte. Metod: Genom en dokumentstudie, har 744 orena revisionsberättelser samlats in via en databas som sekundärkälla. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av ett lärospel för att skapa hög användbarhet till förskolebarn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Victor Ekström; Marcus Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :lärospel; förskolebarn; användbarhet; heuristisk utvärdering; liu; coin; magiska trädgården;

  Sammanfattning : I detta arbete utvecklas ett spel för utlärning av programmeringskoncept till förskolebarn. Spelet utvecklas agilt som ett delspel i lärospelet “Magiska Trädgården”. LÄS MER

 4. 4. Omsluten av digitala fullskalemodeller : en undersökning av potentialen med Virtual Reality som representationsform och processverktyg inom landskapsarkitektur

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marcus Ekström; [2019]
  Nyckelord :VR; virtuella upplevelser; virtuella miljöer; digital fullskalemodell; Enscape; Prospect; Twinmotion; Fuzor; simulering; representationsform och processverktyg;

  Sammanfattning : Detta masterarbete undersökte potentialen med Virtual Reality som representationsform och processverktyg inom landskapsarkitektur. Syftet var att bidra med kunskap om VR-teknik med målsättningen att hitta ett hanterbart sätt att tillämpa den i designprocessen. LÄS MER

 5. 5. CitySki - Analys av koppling i en delbar längdskida

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Louise Lindström; Marcus Ekström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den delbara längdskidan är en innovation ifrån Cityski, för att underlätta utövning i stadsmiljö. Skidan hålls ihop av en koppling i kompositmaterial bestående av kon i hylsa som spänns fast med ett lås. LÄS MER