Sökning: "Marcus Elfving"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Elfving.

  1. 1. Ett Jäkla Tyckande : En kvantitativ studie av åsiktsjournalistikens utbredning isvensk politisk nyhetsbevakning

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Oskar Elfving Söderström; Marcus Lindström; [2015]
    Nyckelord :Journalistik; Personifiering; Nyhetsanalyser; Poltisk nyhetsbevakning; Politisk journalistik;

    Sammanfattning : Titel: Ett jäkla tyckande: En kvantitativ studie av åsiktsjournalistikens utbredning i svenskpolitisk nyhetsbevakning.Författare: Oskar Elfving Söderström & Marcus LindströmKurs, termin och år: Journalistik GR (C), C-uppsats. HT 14. LÄS MER