Sökning: "Marcus Engvall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marcus Engvall.

 1. 1. Slam som en del i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om faktorer som påverkarbeslutet att använda slam som gödselmedel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Engvall; Olof Krumlinde; [2018]
  Nyckelord :slam; rötslam; cirkulär ekonomi; beslutstagande; risk; PESTEL-modell;

  Sammanfattning : Sedan en tid tillbaka har människan levt över de ändliga tillgångar av resurser som jorden har att erbjuda. Många av människans aktiviteter utarmar sakta men säkert jordens naturresurser samtidigt som världens befolkning ökar kraftigt. Livsmedelsproduktionen måste öka i takt med att resursanvändningen måste bli mer hållbar. LÄS MER

 2. 2. Fjällstuga, Kittelfjäll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Marcus Engvall; [2012]
  Nyckelord :hållbart; stuga; traditonell; fjäll; skidor; solceller; snö; modern; vandrarhem; trä; sten;

  Sammanfattning : Människan har alltid velat utforska, utmana och bebygga otillgängliga platser. Jag fascineras av denna strävan, varför beger vi oss ut i naturen och kämpar mot vädrets krafter? I mitt examensarbete utfroskade jag möjligheten att skapa en byggnad i en extrem miljö. LÄS MER