Sökning: "Marcus Forsman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marcus Forsman.

 1. 1. Framtagning av justerbara möbelben

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Marcus Forsman; Hanna Moberg; [2016]
  Nyckelord :Produktutveckling; Möbelben; Design; Justerbart;

  Sammanfattning : Rapporten omfattar ett examensarbete utfört på Tekniska högskolan i Jönköping av tvåkandidatstudenter inom produktutveckling. Examensarbetet är ett uppdrag frånuppdragsgivaren Prettypegs, vilket är ett svenskt företag som designar utbytbara möbelben.Möbelbenen kan fästas på möbler från olika leverantörer, som exempelvis IKEA. LÄS MER

 2. 2. Klimatkompensation – en avdragsgill kostnad? : Om företags möjligheter att dra av utgifter för klimatkompensation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Forsman; [2015]
  Nyckelord :Skatterätt Klimatkompensation Avdrag;

  Sammanfattning : Nästan dagligen möts vi i media av olika rapporter kring klimathotet, naturkatastrofer eller andra händelser med koppling till klimatdebatten. Frågor om klimatet och vilka insatser som bör vidtas för att stoppa temperaturökningen diskuteras ofta på olika toppmöten. LÄS MER