Sökning: "Marcus Fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Marcus Fredriksson.

 1. 1. Industrial look and feel – The combination of aesthetics and performance in production, a case study

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Samuel Baudin; Marcus Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Industrial look and feel; workplace aesthetics; ergonomics; workplace design; assembly line; assembly; aesthetics; arbetsplatsdesign; ergonomi; monteringslina;

  Sammanfattning : The increasing globalization of the market has rendered the competitive situation for companies worldwide more fierce than ever with order winners becoming order qualifiers and the demand continues to rise. Especially, the situation has become more complex for SME´s that are suppliers to large global companies. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av tillverkningmetoder med MRL

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Samuel Baudin; Marcus Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :MRL; Tillverkningsmetoder; MTRL; TRL;

  Sammanfattning : Today´s industry is driven into development by an increasingly difficult situation of competition that gives less room for miscalculations in the production. One of the most important factors in maintaining your competitiveness is your ability to quickly and efficiently adopt new methods of manufacturing. LÄS MER

 3. 3. CSR-relaterad kommunikation som neutraliseringsstrategi - en fallstudie inom kontroversiella branscher

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :David Cederlöw; Marcus Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Characterisation of anandamide uptake in resting and activated murine cells

  Master-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Marcus Fredriksson Sundbom; [2015]
  Nyckelord : Anandamide C6 cells Raw 264.7 endocannabinoid COX-2 Cyclooxygenase-2 FAAH Fatty acid amide hydrolase Analgesia Pain non-steroidal anti-inflammatory drugs NSAID LPS Lipopolysaccharide IFN-γ Interferon gamma inflammation ;

  Sammanfattning : Modifying the metabolism of the body’s own endocannabinoids is a novel approach for analgesia. Two key catabolic enzymes are fatty acid amide hydrolase (FAAH) and inflammation-inducible cyclooxygenase 2 (COX-2). LÄS MER

 5. 5. Arbetsmarknadsåtgärders påverkan på anställning : En jämförande studie utifrån universitetslärares syn på arbetsmarknadsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mikael Andersson; Dennis Johansson; Marcus Fredriksson; [2014]
  Nyckelord :Nyanställning; arbetsmarknadsåtgärder; anställningskostnader; kostnader för anställda; efterfrågan på personal;

  Sammanfattning : Sammanfattning ”Arbetsmarknadsåtgärders påverkan på anställning –En jämförande studie utifrån universitetslärares syn på arbetsmarknadsåtgärder”Datum          2014-06-03Nivå              Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTSInstitution    Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens     HögskolaFörfattare    Mikael Andersson              Marcus Fredriksson                       28september 1990              17april 1991                      Dennis Johansson                       11oktober 1992Titel              Arbetsmarknadsåtgärders påverkan på anställning                       – En jämförande studie utifrån universitetslärares syn på                   arbetsmarknadsåtgärderHandledare  Kent TrosanderNyckelord    Nyanställning, arbetsmarknadsåtgärder, anställningskostnader,         kostnader för anställda, efterfrågan på personalSyfte         Studien syftar till att jämföra ämnesområdena företagsekonomi och nationalekonomi ur universitetslärares perspektiv vid en tillämpning på företags motiv till anställning efter sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga.Fråge-       Hur anser universitetslärare i företagsekonomi och nationalekonomi att ställning       sänkningen av arbetsgivaravgifter för personer under 26 år påverkar                       företag?Metod         Studien tillämpar en kvalitativ metodansats och samlar in primärdata                      via semistrukturerade intervjuer med akademiker inom företagsekonomi och nationalekonomi. LÄS MER