Sökning: "Marcus Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Marcus Gustafsson.

 1. 1. Sjuksköterskor som överväger att lämna yrket – En litteraturöversikt av inverkande faktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Gustafsson; Agnes Åkerlund; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Utmaningar; Underbemanning; Patientsäkerhet; Arbetsmiljö; Uppsägning; Ansträngning-belöning; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på personal inom sjukvården och kanske framförallt just sjuksköterskor är något som belyses i media näst inpå dagligen. Detta är varken ett nytt problem eller något som är exklusivt för Sverige utan är något som hälso- och sjukvården världen över har dragits med i flera år. LÄS MER

 2. 2. Hållfasthetsanalys av bambubärverk i jordbruksmiljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Teknisk mekanik

  Författare :Marcus Gustafsson; Anton Sahlin; [2022]
  Nyckelord :Hållfasthetslära; Bambu;

  Sammanfattning : Det växande behovet av förnybar energi har lett till att solceller används i allt större utsträckning. Nackdelen med solceller är att stora landytor krävs för att de skall vara effektiva då de ofta placeras i så kallade solcellsparker. Transparenta solceller kan vara en lösning på detta. LÄS MER

 3. 3. Analys av byxors kvalitet genom simulerad användning : En undersökning av vilka kvalitetsparametrar som förkortar en vävd byxas användningstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonnah Gustafsson; Marcus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Quality analysis; standardized test methods; sustainability; woven; life span; Kvalitetsanalys; standardiserade testmetoder; hållbarhet; väv; användningstid;

  Sammanfattning : En textilprodukts produktionsprocess beräknas stå för 80% av dess totala klimatutsläpp. Produktionen förorenar både vatten och land. Ännu är inte återvinning svaret på den negativa klimat- och miljöpåverkan som den textila värdekedjan medför. LÄS MER

 4. 4. Försörjning under anfall och försvar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Operation Iraqi Freedom. Kress; obtain; carry; send; military logistics; supply; war; case studies; militär logistik; fallstudie; försörjning; anfall; försvar; invasion; Finska kriget; Operation Barbarossa;

  Sammanfattning : Research question - Which conditions are unique, regardless of time and space, for; supplying units in the defense of one's own territory, and supplying units in an invasion of another nation's territory? Purpose – This study aims to increase the understanding of the differences in logistical conditions for strategic supply, and to contribute to the relatively poorly explored research field of military logistics.  Design/methodology/approach – To answer the research question, the author conducted a structured, focused comparative study on three conflicts; The Finnish War, 1808-1809, Operation Barbarossa, 1941, Operation Iraqi Freedom, 2003. LÄS MER

 5. 5. Håll i, håll ut… men håll er borta! : Krishanteringen hos ishockeyföreningar och museer under en rådande pandemikris

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Gustafsson; Sven Filip Svensson; Marcus Söderström; [2021]
  Nyckelord :Crisis; Corona; Covid-19; Pandemic; Pandemic crisis; Crisis management; museum; Icehockey Clubs; Kris; Corona; Covid-19; Pandemi; Pandemikris; Krishantering; Museum; Ishockeyföreningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Håll i, håll ut... LÄS MER