Sökning: "Marcus Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Marcus Gustafsson.

 1. 1. Konceptstudie kring snabb-fästen för skärutrustning till en motorsåg

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Emil Gustafsson; Marcus Wallén; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report describes a thesis project together with Husqvarna Group at the Advanced Development Handheld department. The aim of the project was to develop a prototype for a more efficient rapid bar exchange for one of Husqvarnas chainsaws. The reason for this is that the current design for changing the bar and chain is time consuming. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskor som överväger att lämna yrket – En litteraturöversikt av inverkande faktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Gustafsson; Agnes Åkerlund; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Utmaningar; Underbemanning; Patientsäkerhet; Arbetsmiljö; Uppsägning; Ansträngning-belöning; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på personal inom sjukvården och kanske framförallt just sjuksköterskor är något som belyses i media näst inpå dagligen. Detta är varken ett nytt problem eller något som är exklusivt för Sverige utan är något som hälso- och sjukvården världen över har dragits med i flera år. LÄS MER

 3. 3. Hållfasthetsanalys av bambubärverk i jordbruksmiljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Teknisk mekanik

  Författare :Marcus Gustafsson; Anton Sahlin; [2022]
  Nyckelord :Hållfasthetslära; Bambu;

  Sammanfattning : Det växande behovet av förnybar energi har lett till att solceller används i allt större utsträckning. Nackdelen med solceller är att stora landytor krävs för att de skall vara effektiva då de ofta placeras i så kallade solcellsparker. Transparenta solceller kan vara en lösning på detta. LÄS MER

 4. 4. Analys av byxors kvalitet genom simulerad användning : En undersökning av vilka kvalitetsparametrar som förkortar en vävd byxas användningstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonnah Gustafsson; Marcus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Quality analysis; standardized test methods; sustainability; woven; life span; Kvalitetsanalys; standardiserade testmetoder; hållbarhet; väv; användningstid;

  Sammanfattning : En textilprodukts produktionsprocess beräknas stå för 80% av dess totala klimatutsläpp. Produktionen förorenar både vatten och land. Ännu är inte återvinning svaret på den negativa klimat- och miljöpåverkan som den textila värdekedjan medför. LÄS MER

 5. 5. Försörjning under anfall och försvar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Operation Iraqi Freedom. Kress; obtain; carry; send; military logistics; supply; war; case studies; militär logistik; fallstudie; försörjning; anfall; försvar; invasion; Finska kriget; Operation Barbarossa;

  Sammanfattning : Research question - Which conditions are unique, regardless of time and space, for; supplying units in the defense of one's own territory, and supplying units in an invasion of another nation's territory? Purpose – This study aims to increase the understanding of the differences in logistical conditions for strategic supply, and to contribute to the relatively poorly explored research field of military logistics.  Design/methodology/approach – To answer the research question, the author conducted a structured, focused comparative study on three conflicts; The Finnish War, 1808-1809, Operation Barbarossa, 1941, Operation Iraqi Freedom, 2003. LÄS MER