Sökning: "Marcus Gyllenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Gyllenberg.

  1. 1. Gråzonen - Ideella föreningars redovisning mellan det vita och det svarta

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

    Författare :Christian Gyllenberg; Johan Lövdahl; Marcus Strömberg; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att förklara vad det är som driver de allmännyttiga ideella idrottsföreningarna in i gråzonen mellan den korrekta och helt felaktiga redovisningen.Vi valde att göra vår uppsats med hjälp av åtta fallstudier. LÄS MER