Sökning: "Marcus Hufvudsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marcus Hufvudsson.

 1. 1. Towards a Secure IoT Computing Platform Using Linux-Based Containers

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Marcus Hufvudsson; [2017]
  Nyckelord :IoT; Security; Linux Containers; LXC;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) are small, sensing, network enabled computing devices which can extend smart behaviour into resource constrained domains. This thesis focus on evaluating the viability of Linux containers in relation to IoT devices. Three research questions are posed to investigate various aspects of this. LÄS MER

 2. 2. DATAKONSUMTIONEN I EN GWT-APPLIKATION : En jämförelsestudie mellan en webbapplikation skriven i GWT och en traditionell webbsite

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Hufvudsson; [2014]
  Nyckelord :AJAX; Webbapplikation; Google Web Toolkit; datakonsumtion;

  Sammanfattning : Det finns flera anledningar till att minimera datamängden som överförs då en webbplats besöks. Ökad responsivitet och avlastning vid svåra förhållanden är två av dem. I denna rapport utforskas huruvida en webbapplikation, skriven i GWT och som använder sig av AJAX kan minska datakonsumtionen jämfört med en traditionell webbsite. LÄS MER