Sökning: "Marcus Jackson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marcus Jackson.

 1. 1. Program för digitala prov : Och hur programmet möter kraven som ställs när det används i gymnasieskolan

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Jackson; [2018]
  Nyckelord :Program för digitala prov; BYOD; Bring Your Own Device; SEB; Safe Exam Browser; Transforming Exams;

  Sammanfattning : Under de senaste två årtionden har det blivit en drastisk ökning av privat ägda laptops. Detta har öppnat för nya möjligheter som bring your own device (BYOD) digitala prov i skolan. Men med detta blir nedlåsning av datorn inför digitalt prov ännu viktigare. LÄS MER

 2. 2. Asklepios' dröminkubation - ett ritualperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Robin Jackson; [2014]
  Nyckelord :helande; Epidauros; dröminkubation; Asklepios; Iamatainskriptionerna; ritual; Philosophy and Religion; History and Archaeology; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att rekonstruera och analysera den dröminkubationsritual som tillskrivs den grekisk hellenistiske guden Asklepios. Det empiriska materialet utgörs av Iamatainskriptionerna från 300-talet fvt och texter från 100-talet tillskrivna författare som Philostratus, Marcus Julius Apellas och Aristides. LÄS MER