Sökning: "Marcus Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden Marcus Johansson.

 1. 1. Hur en god användbarhet kan uppnås med avseende på navigerbarhet vid utvecklandet av en e-handel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Ekenstierna; Sandra Färdig; Jonatan Harling; Malin Johansson; Marcus Lannhard; Oscar Moberg; Emma Rosén; Armin Walian; [2019]
  Nyckelord :usability; navigability; e-commerce; webb application; Användbarhet; navigerbarhet; e-handel; webbshop; webbapplikation;

  Sammanfattning : A survey, carried out and answered by students at Linköping University proved that 92.6% of the surveyees are interested in buying second-hand course literature. Numerous retailers exist for this market, however the problems with the solutions at the time of the survey are clear; lack of structure and absence of filtering and search functions. LÄS MER

 2. 2. Interactive motorsports broadcasting in a virtual reality environment

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marcus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Virtual reality; Interactive TV; Immersion; User interface; Design recommendations;

  Sammanfattning : Interactive TV in motorsport, specifically Formula 1, is an established service that has been developed over the last 20 years. Market research reveals trends in broadcasting pointing towards, in the future, sports, in general, will be consumed via VR. LÄS MER

 3. 3. Hur öppet var landskapet i södra Sverige under Atlantisk tid?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Marcus Johansson; [2019]
  Nyckelord :pollen; vegetation; skogsbränder; Herbivorer; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Hur landskapet såg ut före etableringen av jordbruket i Europa är av stor betydelse för bevaring av ursprungsvegetationen. I England och Nederländerna har åtgärder gjorts för att främja en naturlig vegetation. Vad som är representativt för en naturlig vegetation är däremot inte självklart bland forskare. LÄS MER

 4. 4. Användning av sensordata för att detektera smartphoneanvändares transportmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonas Johansson; Marcus Jonsson Ewerbring; [2019]
  Nyckelord :Smartphone; Machine learning; Transport mode detection; Sustainable development; Sensor; Smartphone; Maskininlärning; Transportmedel; Hållbar utveckling; Sensor;

  Sammanfattning : Ett sätt att informera smartphone-användare om deras klimatpåverkan är genom att automatiskt identifiera vilket transportmedel användaren nyttjat och använda informationen för att uppskatta användarens utsläpp av växthusgaser. Målet med det här projektet var att sammanställa en översikt av befintliga lösningar och metoder för att detektera smartphone-användares transportmedel och utvärdera hur ett system presterar då testdata är samlad i ett annat geografiskt område än datan som använts för att träna systemet. LÄS MER

 5. 5. Journalistikens inträde på Facebook : den politiserade plattformen med dess engagerade användare och dess engagerande aktörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Jonatan Westerlind; Petrina Hinas Hondrokoukis; Sebastian Strand; [2019]
  Nyckelord :Social media; Politics; Journalism; Facebook; Interaction Rate; Engagement; Identity; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Peter Dahlgren; Anders Johansson; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis studies Marcus Oscarsson, Joakim Lamotte, Dagens Nyheter and Aftonbladet, some of the biggest journalistic actors on Facebook in Sweden, and what kind of political material from them that gets spread and engaged with on Facebook. The thesis also analyze the difference between the private actors Oscarsson and Lamotte and the traditional actors Dagens Nyheter and Aftonbladet and what type of engagement and interactions they get on their Facebook posts. LÄS MER