Sökning: "Marcus Johansson"

Visar resultat 16 - 20 av 122 uppsatser innehållade orden Marcus Johansson.

 1. 16. All vård och omsorg av äldre personer ska vara av god kvalitet : Jakten på de svårfångade kvalitetsaspekterna i Stockholms stads valfrihetssystem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Marcus Falk Johansson; [2018]
  Nyckelord :Quality; Voucher system; Eldercare; Marketization; Kvalitet; Valfrihetssystem; Äldreomsorg; Privatisering;

  Sammanfattning : Välfärd, vård och omsorg var under en lång tid närmast synonymt med Sveriges nationalstatliga universella välfärdsmonopol fram tills slutet av 1980-talet. Välfärdsmonopol ersattes med välfärdspluralism och valfrihet. Genom konkurrens skulle utförare av socialtjänst bli effektiva och kvaliteten skulle öka. LÄS MER

 2. 17. RÄDSLA SOM POLITISKT INSTRUMENT En kvalitativ studie av dess förekomst i muntlig politisk kommunikation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Bergqvist Livengård; Marcus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Political communication; political ideas; political fear; populism; Socialdemokra-terna; Sverigedemokraterna; Vänsterpartiet; ideal analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the use of fear in oral political communication. For the study, speeches held during the political event Almedalsveckan 2017, by representatives from three Swedish political parties, are analyzed. LÄS MER

 3. 18. Coping with technology heritage A case study of a large telecommunications organization

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Marcus Micski Johansson; Jonathan Sundqvist; [2017-09-14]
  Nyckelord :Technology heritage; Technology debt; Coping strategy; Path dependency; Installed base; Institutional logic; Telecommunication; Manager;

  Sammanfattning : Den fortsatta digitaliseringen av samhället gör att teknik används i tidigare icke-digitala sammanhang. Digitaliseringen har resulterat i nya möjligheter för organisationer att exploatera och explorera. För organisationer spelar tekniken en möjliggörande roll för att kunna explorera nya möjligheter. LÄS MER

 4. 19. Sjuksköterskans erfarenheter av närstående i akuta vårdsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marcus Johansson; [2017]
  Nyckelord :Emergency Care; Nurse experience; Person-centered care; Relative.; Akutsjukvård; närstående; personcentrerad vård; Sjuksköterskans erfarenheter.;

  Sammanfattning : Introduktion Patienter som får akut sjukvård har ofta en närstående med sig. Denna person finns där som stöd för patienten och kan förse sjuksköterskan med information. Sjuksköterskor skall utefter ett personcentrerat arbetssätt och förhållningssätt involvera de närstående i vården i den mån det går. LÄS MER

 5. 20. Talangutvecklingsmiljön inom en allsvensk fotbollsförening : En beskrivande fallstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Marcus Johansson; [2017]
  Nyckelord :Talent development environment; talent development; sport environment; football; soccer; qualitative study; document analysis; questionnaires; interview; case study; UPF-model;

  Sammanfattning : By using a case study design this essay examines and describes the talent development environment in a football club. The aim of the study is to examine the talent development environment in a youth academy that is a part of a professional Swedish football club that plays in the highest domestic league. LÄS MER