Sökning: "Marcus Johansson"

Visar resultat 16 - 20 av 121 uppsatser innehållade orden Marcus Johansson.

 1. 16. Critical success factors betydelse för nystartade svenska e-handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Johansson; Simon Granström; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; rapid growth; Critical success factors; Social media; E-handel; tillväxt; framgångsfaktorer; marknadsföring; Sociala medier;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen i samhället har lett till en brant ökning i användandet av ehandel. Denna utveckling har bidragit till att konsumenter ställer högre krav på sin shoppingupplevelse och företagen måste nu anpassa sig efter detta. LÄS MER

 2. 17. Comparing database management systems with SQLAlchemy : A quantitative study on database management systems

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Marcus Fredstam; Gabriel Johansson; [2019]
  Nyckelord :database; database management system; dbms; sqlalchemy; sql; python; database tool;

  Sammanfattning : Knowing which database management system to use for a project is difficult to know in advance. Luckily, there are tools that can help the developer apply the same database design on multiple different database management systems without having to change the code. LÄS MER

 3. 18. Finansiering : En kvalitativ undersökning om hur svenska onoterade bostadsbolag finansierar sin verksamhet i lågräntemiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pierre Johansson; Marcus Sahlman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Räntorna i Sverige är på historiskt låga nivåer, bostadspriserna är höga och Sverige har bostadsbrist. Samtidigt är bankernas är krav för utlåning hårda. Dessa faktorer försvårar svenskarnas möjligheter att köpa sig en bostad. Därför behövs fler hyresrätter. LÄS MER

 4. 19. Tillit i en ny e-handelskontext : Hur aspekter av informationsarkitektur påverkar användarnas tillit

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Johansson; Robin Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Informationsarkitektur; Tillit; Utvärderingsformulär; E-handel; E-commerce; Enproduktswebbplats;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to examine how users’ trust is affected on a single product e-commerce website. With a focus on aspects of information architecture that have been identified as critical to users’ trust in traditional e- commerce, we aim to examine how these aspects are valued by the users in regard to trust in this new e- commerce context. LÄS MER

 5. 20. Consumer experience : An exploratory study of why consumers chose to buy groceries online

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Marcus Johansson Moberg; Tilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Consumer Experience; Offline Grocery Shopping; Online Grocery Shopping; Channel Choice; The Marketing Mix;

  Sammanfattning : Traditional grocery shopping has been the only option for Swedish consumers to purchase groceries for a long time. However, the relatively new format, online grocery shopping is rapidly growing in popularity. Hence, consumers are presented with a completely new grocery shopping experience which has different advantages and disadvantages. LÄS MER