Sökning: "Marcus Källgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marcus Källgren.

 1. 1. Institutionalisering av CSR : Corporate Social Responsibility – en vedertagen praktik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marcus Källgren; Tina Tohidi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility (CSR) är en praktik som trots sin frivilliga innebörd blivit ett välförankrat element i organisationer och den verksamhet de bedriver. Mot bakgrund av detta syftar denna uppsats att utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv undersöka de kontextuella sammanhang och villkor som ligger till grund för att CSR idag betraktas som ett vedertaget instrument inom företagsstyrning. LÄS MER

 2. 2. Lokal översättning av Aktivitetsbaserat arbetssätt : En kvalitativ studie om ledningens perspektiv på anpassningen av en rationell myt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Källgren; Oskar Agné; [2020]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat arbetssätt; rationell myt; översättning; isärkoppling; återkoppling; institutionell teori;

  Sammanfattning : Ett aktivitetsbaserat arbetssätt har växt fram som ett nymodigt och populärt organisationskoncept, både inom privat och offentlig sektor. Konceptet, likt många andra managementkoncept, kan vara problematiska att anpassa i den lokala kontexten. Inte minst med tanke på traditionella institutionella motsättningar. LÄS MER