Sökning: "Marcus Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Marcus Larsson.

 1. 1. eWOMs påverkan på en säljares val av fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Marcus Larsson; Jonathan Wreede; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av lägesosäkerheter i ortofoton framtagna med hjälp av DJI Phantom 4 RTK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Johan Larsson; Marcus Stark; [2019]
  Nyckelord :Unmanned Aircraft System UAS ; DJI Phantom 4 RTK; Orthophoto; Digital Surface Model DSM ; Agisoft PhotoScan; Unmanned Aircraft System UAS ; DJI Phantom 4 RTK; Ortofoto; Digital Surface Model DSM ; Agisoft PhotoScan;

  Sammanfattning : Flygfotografering med Unmanned Aircraft System (UAS) är i jämförelse med traditionell fotogrammetri effektivare, billigare och säkrare vilket har medfört att denna teknik föredras av många aktörer. Ett tidskrävande arbete som varit svårt att kringgå är att etablera flygsignaler på marken som används för att georeferera och kontrollera flygbilderna med. LÄS MER

 3. 3. Reducing uneven crowd distribution in the Stockholm metro system using data driven design.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :CHRISTOFFER INGEVALDSSON; MARCUS LARSSON; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to develop several information system concepts with the goal of reducing uneven crowd distribution in the Stockholm subway system, using a data driven, user centred, and iterative design approach. These systems were designed to be implemented on-site in the subway. LÄS MER

 4. 4. Torkans spår i grovfoderproduktionen för lantbrukare med nötkreatur i Skåne 2018

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Johansson; Elias Larsson; [2019]
  Nyckelord :nötkreatur; grovfoderproduktion; torka 2018; Skåne; torktåliga växter;

  Sammanfattning : Det här arbetet är baserat på en enkätundersökning av torkan 2018 och hur det har påverkat lantbrukarnas foderproduktion. Arbetet är avgränsat till lantbrukare som har nötkreatur och bedriver sin verksamhet i Skåne. Det har även gjorts intervjuer med två olika rådgivare för att få deras syn på hur 2018 blev för lantbrukarna. LÄS MER

 5. 5. Det dubbla uppdraget : Hur samhällskunskapslärare arbetar med normer och mot normbrytande beteende i skolans verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Johan Larsson; Marcus Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Phenomenography; Norm-breaking behaviour; Teachers; Citizenship; Inclusion; Fenomenografi; Normbrytande beteende; Lärare; Samhällsmedborgare; Inkludering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine civic teacher’s perception of the twofold purpose of the Swedish education system. The duality consists of supplying subject knowledge to the pupils and at the same time mediate norms and values specified in the regulatory documents for Swedish upper secondary school. LÄS MER