Sökning: "Marcus Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Marcus Larsson.

 1. 1. Utvärdering av lägesosäkerheter i ortofoton framtagna med hjälp av DJI Phantom 4 RTK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Johan Larsson; Marcus Stark; [2019]
  Nyckelord :Unmanned Aircraft System UAS ; DJI Phantom 4 RTK; Orthophoto; Digital Surface Model DSM ; Agisoft PhotoScan; Unmanned Aircraft System UAS ; DJI Phantom 4 RTK; Ortofoto; Digital Surface Model DSM ; Agisoft PhotoScan;

  Sammanfattning : Flygfotografering med Unmanned Aircraft System (UAS) är i jämförelse med traditionell fotogrammetri effektivare, billigare och säkrare vilket har medfört att denna teknik föredras av många aktörer. Ett tidskrävande arbete som varit svårt att kringgå är att etablera flygsignaler på marken som används för att georeferera och kontrollera flygbilderna med. LÄS MER

 2. 2. Det dubbla uppdraget : Hur samhällskunskapslärare arbetar med normer och mot normbrytande beteende i skolans verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Johan Larsson; Marcus Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Phenomenography; Norm-breaking behaviour; Teachers; Citizenship; Inclusion; Fenomenografi; Normbrytande beteende; Lärare; Samhällsmedborgare; Inkludering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine civic teacher’s perception of the twofold purpose of the Swedish education system. The duality consists of supplying subject knowledge to the pupils and at the same time mediate norms and values specified in the regulatory documents for Swedish upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Petroleum Inventory Level: A Leading Indicator of Crude Oil Prices

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Marcus Larsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Petroleum Inventory; Crude oil price; Term Structure; Backwardation;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. En metod för identifiering av brandskyddets verifieringsbehov vid analytisk dimensionering av Br1-, Br2- och Br3-byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Marcus Larsson; Anton Håkansson; [2018]
  Nyckelord :verifiering; verifieringsbehov; analytisk dimensionering; brandskyddsprojektering; brandteknisk projektering; funktionsbaserade regler; allmänt råd; verification; identification of need for verification; fire safety engineering; fire safety design; performance requirements; deemed-to-satisfy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna rapport föreslås en metod som syftar till att fördjupa förståelsen för identifiering av verifieringsbehovet, som rekommenderas i de svenska byggreglerna för analytisk dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd. Syftet med denna rapport är att ge vägledning åt ingenjörer att noggrant ta reda på vilken effekt en förändring av en byggnads utformning har på byggnadens brandskyddssystem. LÄS MER

 5. 5. From Hofors with love : En intervjustudie av en välgörenhetskampanj

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marcus Larsson; [2018]
  Nyckelord :Campaign; Charity; Facebook; Two-step flow of Communication; Kampanj; välgörenhet; facebook; tvåstegshypotesen; opinionsbildare; Musikhjälpen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge insikt i om och hur lokala kampanjer kan användas för att öka framgången hos större välgörenhetskampanjer. Metoden som använts för att undersöka detta är en serie av intervjuer med personer som besitter insikter i hur kampanjen gick till och mottogs. LÄS MER