Sökning: "Marcus Lilja"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Marcus Lilja.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med afasipatienter efter stroke : En allmän litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Kasper Lilja; Marcus Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Afasi; kommunikation; omvårdnad; SCA; sjuksköterska; stroke; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I bakgrunden tas det upp hur stroke som sjukdom uppkommer samt de vanligaste orsakerna, symptom och biverkningarna. Afasi tas upp som följdsjukdom efter stroke med fokus på uppkomst, behandling, omvårdnad och riskfaktorer. LÄS MER

 2. 2. A comparison of machine learning algorithms for automatic classification of neurons by their morphology

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Östling; Joakim Lilja; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Classification of neurons has been a studied topic in neuroscience for several years and with the increase of data, new methods are encouraged to help with the classification. This study compares different machine learning algorithms to see which are better suited for classification of large data sets of morphological reconstructions in multidimensional feature space. LÄS MER

 3. 3. Data Driven Visualization Tool for Game Telemetry

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Martin Engelbrektsson; Marcus Lilja; [2017]
  Nyckelord :Video Game; Telemetry; Metrics; Statistics; Visualization; Data;

  Sammanfattning : This thesis describes and evaluates the implementation of a telemetry tool prototype for the game engine Stingray. Arbitrary data can be chosen from a database and visualized in an interactive 3D viewport in the program. The implemented visualization method is a scatter plot with optional color mapping. LÄS MER

 4. 4. Lageroptimering : Minimera tiden till leverans med begränsat lagerutrymme

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Marcus Ahlberg; Jimmy Lilja; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents a study in mathematical optimization of the inventory routine at the company Aktiebolaget Kronborsten. The thesis establishes a general optimization problem identified at Kronborstens inventory routine. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av äldreboendet Häradsgården

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Robin Ericsson; Marcus Friberg; Erik Isaksson; Oscar Lilja; [2014]
  Nyckelord :Fire safety evaluation; fire scenario; sensitivity analysis; egress; critical conditions; human safety; preliminary hazard analysis; design fires; retirement home; Häradsgården; FDS; CFAST; ERM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is based on a fire safety evaluation of Häradsgårdens retirement home and presents the method during the work and the result. The report is a part of the Fire Safety Engineer program at Lund University and written by students. LÄS MER