Sökning: "Marcus Ljungberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Marcus Ljungberg.

 1. 1. Effektivisering av en monteringsprocess : En fallstudie på Överums Bruk AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marcus Larsson; Martin Westman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Companies are pressured by their owners to increase their cost efficiency through using their employees in the right way (Olhager, 2013). One way is to improve the layout of the production to achieve this (Nahmias, 2013). How process are designed needs to be questioned and evaluated in order to achieve efficiency. LÄS MER

 2. 2. Electric power assist steering system parameterization and optimization employing CAE

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Marcus Ljungberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The vehicle brands of today need to develop high quality products in a short period of time to satisfy the consumer needs and to stand out in the competition. To be able to do this simulation tools have been used more and more in the development process. LÄS MER

 3. 3. Experimentell framtagning av materialparametrar för porösa absorbenter.

  Kandidat-uppsats, KTH/Farkost och flyg

  Författare :Marcus Ljungberg; Karl Lenti; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport utvärderades på uppdrag av Scania CV AB olika mätmetoder för bestämning av akustiska materialparametrar hos porösa ljudabsorbenter. Syftet med detta är att den uppmätta datan sedan skall kunna användas i datorprogram för att beräkna akustiska egenskaper hos olika typer och konfigurationer av absorbenter i en lastbils förarhytt. LÄS MER

 4. 4. Synthesis of 3-C-(4-aryl-5-halo-1,2,3-triazol-1-yl)-galactosides: Probing halogen bonding in galectin-ligand complexes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Marcus Ljungberg; [2011]
  Nyckelord :Organisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The continued search for compounds exhibiting a better inhibition of Galectin-3 and -1 has been performed in this thesis. It has been shown that the Galectins are over-expressed in cancer cells and play an important role in inflammatory conditions connected to apoptosis (cell death). LÄS MER