Sökning: "Marcus Malmsten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marcus Malmsten.

 1. 1. On optimal tax rates and shifts in the peak of the Laffer curve - An empirical study of Swedish municipalities during the years from 2000 to 2017.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Carl-Johan Eklund; Marcus Malmsten; [2019-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report presents an empirical study of the average Laffer curve of Swedish municipalities, with a focus on determining whether the position of the peak of the curve has shifted or, put differently, whether the optimal value of the average municipal tax rate has changed over time. A regression model based on the Laffer curve relationship between tax revenue and tax rates and including several control variables is proposed. LÄS MER

 2. 2. Historiska skildringar i läroböcker - en komparativ studie av gymnasieläroböcker under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Marcus Malmsten; Madeleine Svensson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har sin utgångspunkt i jämförandet av styrdokument och läroböcker. Analysen har gjorts i tre läroböcker från tre olika decennier, 1930-tal, 1960-tal och 1990-tal på tre historiska händelser: Gustav II Adolf, trettioåriga kriget och hur kvinnor har framställts under 1500- talet och 1600-talet. LÄS MER