Sökning: "Marcus Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Marcus Nilsson.

 1. 1. Geo-temporal Online Analysis of Traffic Rule Violations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Adam Davidsson; Dyako Fatih; Simon Larsson; Jesper Naarttijärvi; Daniel Nilsson; Marcus Svensson; [2020-10-30]
  Nyckelord :Traffic rule violations; Risk estimation; Privacy preservation; Computer vision; Deep learning neural net;

  Sammanfattning : Due to inattention and not complying with traffic regulations, human error accounts forroughly 94% of all traffic accidents. To counter this, the need to develop systems that canidentify traffic rule violations and calculate the risk of collisions. The information reportedcan then be used to implement preventive measures. LÄS MER

 2. 2. En attraktiv arbetsgivare - Att stärka sitt arbetsgivarvarumärke i offentliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ajdin Mehanovic; Marcus Nilsson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Organization; Change Work; Employer Brand; Attractive Employer; Public Organization;

  Sammanfattning : Background and problems: In this study, we want to investigate how a larger publicorganization deals with strengthening its employer brand while also wanting to be an attractiveemployer. The study wants to illustrate how several different factors in a public organizationcan influence how employees feel, but also how the organization performs certain measures tosuccessfully attract employees to a reorganization. LÄS MER

 3. 3. Scalability of push and pull based event notification : A comparison between webhooks and polling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Dunér; Marcus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Event notification; Webhooks; Polling; Scalability; Performance test; Web application; Eventnotifikation; Webhooks; Polling; Skalbarhet; Prestandatest; Webbapplikation;

  Sammanfattning : Today’s web applications make extensive use of APIs between server and client, or server to server in order to provide new information in the form of events. The question was whether the different methods of procuring events are different in how they scale. LÄS MER

 4. 4. The responsible consumer – Consumer consciousness from idea to delivery : an exploratory study of consumers’ willingness to act socially responsible when purchasing fashion online

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emelie Lefevre; Marcus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Responsible consumers; online purchasing behaviour; fashion industry; consumers’ willingness; theory of planned behaviour; socially responsible consumers behaviour; consumer social responsibilities;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate consumers’ willingness to act socially responsible in their online fashion purchasing behaviour. Three frameworks; Theory of Planned Behaviour (TPB), Socially Responsible Consumer Behaviour (SRCB) and Consumer Social Responsibility (CNSR), constitute a foundation and have been combined in a conceptual framework. LÄS MER

 5. 5. Drone Interactive Map : Ett lättanvänt system för kartläggning med drönare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Herman Appelgren; Marcus Elander; Maya Fogelberg; Ludvig Fors; Daniel Myrén; Henrik Nilsson; Arvid Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :drones; aerial imagery; web application; map application; image processing; openstreetmap; React; drönare; flygfoto; webbapplikation; kartapplikation; bildbehandling; openstreetmap; React;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om sju studenters kandidatarbete som utfördes i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet under våren 2020. Målet med projektet var att utveckla en webbapplikation som visar en karta, där användaren kan styra drönare genom att specificera ett område på denna karta. LÄS MER