Sökning: "Marcus Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Marcus Nilsson.

 1. 1. Patienters upplevelser och förväntningar av tejpning som behandlingsmetod vid axelproblematik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Sott Kedestad; Marcus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Axelbesvär; behandling; fysioterapi; kinesiologitejp; icke-elastisk tejp;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Läsförståelse i den digitala tidsåldern : En empirisk studie som synliggör vilka faktorer som med hjälp av digitala läromedel utvecklar yngre elevers läsförståelse på skolor i Sverige och Nya Zeeland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Marcus Nilsson; Sara Lennvall; [2019]
  Nyckelord :läsförståelse; digitala läromedel; högläsning; motivation; lässtrategier; individualisering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete studerar vi hur verksamma lärare och rektorer, i både Sverige och Nya Zeeland, definierar begreppet läsförståelse samt vilka faktorer som är viktiga i arbetet med detta. Dessutom undersöker vi hur digitala läromedel kan integreras i den dagliga läsundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Miljömässigt ansvarstagande : - En studie om hur fastighetsbolag använder det miljömässiga ansvarstagandet för att tillfredsställa sina olika intressenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandra Nilsson; Marcus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Management Control Systems; Corporate Social Responsibility; Intressentteorin;

  Sammanfattning : Titel: Miljömässigt ansvarstagande – En studie om hur fastighetsbolag använder det miljömässiga ansvarstagandet för att tillfredsställa sina olika intressenter. Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Företagsekonomi, 15 hp. LÄS MER

 4. 4. Synaesthetica : Relationen mellan ljud, bild och kropp genom Kinesonisk interaktion.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Anton Östlund; Viktor Eidhagen; Marcus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Kinesonic interaction; Synesthesia; Synchresis; Agential realism; Analog and digital spaces; Kinect; Max MSP; Kinesonisk interaktion; Synestesi; Synchresis; Agentiell realism; Analoga och digitala rum; Kinect; Max MSP;

  Sammanfattning : Under flera generationer har människan försökt tolka relationen mellan bild och ljud. Finns det en vetenskaplig koppling mellan ljusets frekvens och ljudets frekvens? Kan man uppleva båda modaliteter samtidigt? En liten procent av jordens befolkning kan uppleva denna symbios av modaliteter, en sinnenas union där hjärnan korskopplar två eller flera sinnen, denna funktionsvariation kallas för synestesi. LÄS MER

 5. 5. Effekten av excentrisk styrketräning i jämförelse med koncentrisk eller isometrisk styrketräning vid tendinopati : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Marcus Nilsson; Hampus Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Excentrisk; isometrisk; koncentrisk; styrketräning; tendinopati;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tendinopati är ett samlingsbegrepp och en klinisk diagnos för ett patologiskt tillstånd i en muskelsena. Tillståndet är vanligen direkt kopplad till någon form av repetitiv rörelse eller överbelastning och besvären samt rehabiliteringen är ofta långvarig, omfattande och frustrerande. LÄS MER