Sökning: "Marcus Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Marcus Nilsson.

 1. 1. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. LÄS MER

 2. 2. Röstbaserade Instruktioner - Vad som krävs för att göra sig förstådd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marcus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Instruktioner; Röststyrning; text-till-tal;

  Sammanfattning : Instruktioner i ljudform är något man sällan stöter på, såvida de inte ackompanjeras av video. Vanligast är dock text- och bildinstruktioner. Detta arbete utforskar om instruktioner i ljudform kan stå på egna ben, vilka begränsningar det finns och vad man bör tänka på för att skapa tydliga ljudinstruktioner. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser och förväntningar av tejpning som behandlingsmetod vid axelproblematik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Sott Kedestad; Marcus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Axelbesvär; behandling; fysioterapi; kinesiologitejp; icke-elastisk tejp;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Elevers engagemang vid digital läs- och skrivinlärning i svenskämnet : En intervjustudie om lärares upplevelser av elevers engagemang vid datoranvändning i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emil Nilsson; Marcus Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :Engagemang; digitalt läs- och skrivlärande; IKT;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie som involverar fem lågstadielärare från en F-6 skola. I denna studie har vi inriktat oss på engagemang hos eleverna vid digital läs- och skrivinlärning i svenskämnet. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse i den digitala tidsåldern : En empirisk studie som synliggör vilka faktorer som med hjälp av digitala läromedel utvecklar yngre elevers läsförståelse på skolor i Sverige och Nya Zeeland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Marcus Nilsson; Sara Lennvall; [2019]
  Nyckelord :läsförståelse; digitala läromedel; högläsning; motivation; lässtrategier; individualisering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete studerar vi hur verksamma lärare och rektorer, i både Sverige och Nya Zeeland, definierar begreppet läsförståelse samt vilka faktorer som är viktiga i arbetet med detta. Dessutom undersöker vi hur digitala läromedel kan integreras i den dagliga läsundervisningen. LÄS MER