Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Kvotering i bolagsstyrelser : Finns det en påverkan på bolagens lönsamhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Bertilsson; Johan Nylander; [2019]
  Nyckelord :Women on boards; women in corporate boards; gender equality; quotas; Women on boards; kvinnor i styrelser; kvinnor i bolagsstyrelser; jämställdhet; kvotering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka om tvingande kvotering kommer att ha en effekt på ROA och tillväxt för svenska bolag noterade på Large Cap. Metod: Studiens metod är kvantitativ och har en deduktiv ansats. Författarna har gjort multipla regressionsanalyser i statistikprogrammet Stata. LÄS MER

 2. 2. Norsk upprustning i Arktis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Nylander; [2012]
  Nyckelord :Arktis; Norge; upprustning; nordkalotten; olja; gas.;

  Sammanfattning : Arktis blir allt hetare i den globala politiken då det tros finnas stora mängder olja och gas under den tjocka havsisen som har börjat dra sig tillbaka. Den norska regering har även proklamerat Norges nordområden som de strategiskviktigaste för landet den kommande framtiden. LÄS MER

 3. 3. Liberating Liturgy : Liberation Theology Traits in Anglican and Lutheran Worship Services in Jerusalem and the West Bank

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Marcus Nylander; [2012]
  Nyckelord :Palestinian Christians; Liberation theology; liturgy; West Bank; Jerusalem; Ateek; Raheb.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The Israeli-Palestinian conflict is of great interest to me for many reasons; particularly, I want to stress the Palestinian Christian’s position in the current situation. The Palestinian Christians belong to several denominations, of which I have chosen to focus on two minority churches: the Lutheran and the Anglican. LÄS MER

 4. 4. Storage Layout at Kalmar Industries in Lidhult-Improved usage of the outdoor storage area, thereby a more efficient material flow

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate Business School

  Författare :Marcus Nylander; Viktoria Arndt; Per Andreasson; [2004]
  Nyckelord :Business studies;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to examine the possibilities of improving the layout of the outdoor storage of Kalmar Industries in Lidhult. It will beexplored whether or not it is possible to relocate articles based upon certain principles, in order to decrease internal transportation with a view to achieving achieve a more efficient and functioning material flow. LÄS MER