Sökning: "Marcus Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Marcus Olsson.

 1. 1. AKTIVITETSBASERADE KONTORSMILJÖERS INVERKAN PÅ KOMMUNIKATIVA ASPEKTER - En litteraturstudie med ett systematiskt förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Marcus Olsson; [2020-08-26]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat kontor; interaktioner; kommunikation; kontorsdesign; produktivitet; samarbete;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att identifiera betydelsen av enhetschefers tidsanvändning ochupplevda tidskonflikter inom äldreomsorgen och dess påverkan på möjlighetertill att bedriva ett säkert och tillfredsställande arbetsmiljöarbete.Teori: Jobb-Krav- resursmodellen har tillämpats för att analysera balansen mellankrav och resurser i enhetschefers arbete. LÄS MER

 2. 2. Innovation diffusion of a regulated technology - a cross-sectional study of emerging drone application on the organizational level

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oscar Hanson; Marcus Olsson; [2020-07-23]
  Nyckelord :DOI; TOE; drone technology; UAS; innovation diffusion; technology adoption; innovation champion; rules and regulations; collaboration; complementary technology;

  Sammanfattning : This study has focused on the theory of innovation diffusion in organizational contexts, using the emerging drone technology as its core product innovation in order to analyze the phenomenon. The study has been of a qualitative cross-sectional character, by which eleven different organizations in different industries using drone technology were interviewed during March 2020, from both the governmental and private sector. LÄS MER

 3. 3. Breaking down barriers - a sustainable transitionfor cement through collaboration with the construction sector

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Philippa Wisbey; Johanna Mattsson; Juliana Salamone; Marcus Olsson; [2020]
  Nyckelord :cement; construction; sustainability; leverage points; systems thinking; framework for strategic sustainable development;

  Sammanfattning : Society is on an unsustainable course, predicted to reach a tipping point where greenhouse gas emissions cause irreversible consequences. The cement industry is estimated to be responsible for 7% of the global CO2 emissions, but remains an essential part of building safe and affordable infrastructure for an urbanising and growing population. LÄS MER

 4. 4. Representations of culture in four EFL textbooks for Swedish upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Marcus Olsson; [2020]
  Nyckelord :Culture; Comparison; Textbook analysis;

  Sammanfattning : This paper presents how culture is represented in four commonly used textbooks used in English education in Sweden. The purpose of this paper is to shed light on what aspects of culture that are present in textbooks so that teacher are able to compliment the parts that may be missing from the books. LÄS MER

 5. 5. Risk- och krishantering utifrån Business Continuity Management : - En studie under en rådande kris

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Isabell Olsson; Marcus Hedberg; Martin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :risk; crisis; risk management; crisis management; business continuity management; business continuity plan; disaster recovery plan; risk; kris; riskhantering; krishantering; kontinuitetsarbete; kontinuitetsplan; krisåterhämtningsplan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då kriser inträffar allt oftare är det av stor vikt för organisationer att ha en utvecklad strategi för att hantera dessa störningar. Ett sätt för att hantera risker och kriser är Business Continuity Management som involverar hela processen med planering av åtgärder i förväg, krishantering samt utvärdering efter krisen. LÄS MER