Sökning: "Marcus Park"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Marcus Park.

 1. 1. Faktorer och aspekter att beakta vid solcellsinstallationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Oscar Davidsson; Marcus Obrelius; [2019]
  Nyckelord :solar energy; solar cells; solar cell park; buildings; integration; electricity production; design; Solenergi; solceller; solcellspark; bebyggelse; integrering; elproduktion; gestaltning;

  Sammanfattning : Människans energianvändning måste förändras. Mer än 80 % av den primära energianvändningen är i dagsläget baserad på fossila bränslen. För att uppnå en mer hållbar klimatutveckling måste en större del av energianvändningen framställas av förnybara energikällor, exempelvis solenergi. LÄS MER

 2. 2. Moonisic

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :MARCUS EKSTRÖM; DANIEL NIEMI; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfört i Teknisk design på Kungliga Tekniska Högskolan har utförts i samarbete med ett företaget Mooni International. Uppdraget var att göra en högtalarekombinerad med lampa som passar in i produktsortimentet men utmanar deras design och är anpassad till en annan målgrupp. LÄS MER

 3. 3. Ett sociotopkarteringsarbete i Länghem – En studie i hur invånarna använder och värderar grönytor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Emma Persson; Marcus Larsson; [2017-06-20]
  Nyckelord :Sociotop; Tillgänglighet; Plats; Platskänsla; Kartering; GIS; Grönområden; Medborgardeltagande; Länghem;

  Sammanfattning : This essay examines how the inhabitants in the village of Länghem in the Tranemo municipality uses and valuates green areas. The municipality of Tranemo is currently working on a in depth comprehensive plan for Länghem and is therefore in need of a sociotope map that will be used in the future as a base for decision making. LÄS MER

 4. 4. Samarbete i agglomerationer : en studie av Green Innovation Park och Vreta Kluster

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hugo Hultin; Marcus Malmenstedt; [2017]
  Nyckelord :samarbete; agglomeration; tillit; meta-manager; triple helix; kunskapsöverföring;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur samarbeten fungerar i agglomerationer som befinner sig i olika utvecklingsstadier samt hur meta-managers påverkar samarbeten. Grundtanken med agglomerationer är att personer ska mötas, utbyta idéer och samarbeta för att driva på innovationer (Fujita & Thisse, 1996; Phan et al., 2005). LÄS MER

 5. 5. Banviksbrottet - Parkeringshus i kombination med radhus : En hållbar lösning till parkeringsbrist?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Marcus Rydholm; Rasmus Lowenfalk; [2015]
  Nyckelord :Arkitektur; Betongelement; Bjälklag; Brandsäkerhet; Byggnadsutformning; Bärlag; Dagvatten; Gestaltning; Grönt tak; Konstruktion; Kombination; Parkeringshus; Parkeringsbrist; Radhus; Tätskikt;

  Sammanfattning : Denna rapport innehåller ett utformningsförslag med illustrationer, beskrivande textoch ritningar på hur parkeringsbristen kan lösas i stadsdelen Gamlestan i Lysekilkommun med hjälp av ett parkeringshus i kombination med radhus ovanpå. Hänsyntas till val av byggmaterial, möjlig konstruktionslösning, PBL, BBR, brandsäkerhet,dagvattenhantering, och ekonomi. LÄS MER