Sökning: "Marcus Rönnholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Rönnholm.

  1. 1. Konsumentinsikt på ölmarknaden : En kvalitativ studie om köpbeslut och uppfattning av autenticitet bland konsumenter av hantverksöl

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Marcus Rönnholm; Jesper Lindström; [2019]
    Nyckelord :Microbreweries; craft beer; beer; authenticity; consumer insight; Mikrobryggerier; Hantverksöl; Öl; Autenticitet; Konsumentinsikt;

    Sammanfattning : Under de senaste årtiondet har mikrobryggerier runt om i världen tagit allt större marknadsandelar från nationella och internationella bryggerier. Trots en växande marknad är marknadsklimatet däremot långt ifrån idealiskt för många småbryggare. Lönsamheten är låg och marknaden präglas av hårdare konkurrens. LÄS MER