Sökning: "Marcus Söderström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Marcus Söderström.

 1. 1. Håll i, håll ut… men håll er borta! : Krishanteringen hos ishockeyföreningar och museer under en rådande pandemikris

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Gustafsson; Sven Filip Svensson; Marcus Söderström; [2021]
  Nyckelord :Crisis; Corona; Covid-19; Pandemic; Pandemic crisis; Crisis management; museum; Icehockey Clubs; Kris; Corona; Covid-19; Pandemi; Pandemikris; Krishantering; Museum; Ishockeyföreningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Håll i, håll ut... LÄS MER

 2. 2. Sanningens Lögn : En ontologisk undersökning av Elise Karlssons romaner Linjen och Gränsen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Marcus Söderström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Creating the Contemporary Property Management System of Tomorrow

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johanna Skolling; Viktor Söderström; David Sandqvist; Marcus Edvinsson; André Lejonqvist; Fredrik Norborg; Alexander Dahl; Lena Danielsson; [2015]
  Nyckelord :Spaces; property; system; marketing; property marketing system; application; Spaces; fastigheter; system; marknadsföring; fastighetssystem; applikation;

  Sammanfattning : The report details the process of creating a property marketing system, Spaces, for commercial real estate property owners and leasing agents. The system has been developed alongside a startup company, Objektia, in conjunction with their efforts to strengthen their product offerings by providing property marketing as a service. LÄS MER

 4. 4. Ett Jäkla Tyckande : En kvantitativ studie av åsiktsjournalistikens utbredning isvensk politisk nyhetsbevakning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Oskar Elfving Söderström; Marcus Lindström; [2015]
  Nyckelord :Journalistik; Personifiering; Nyhetsanalyser; Poltisk nyhetsbevakning; Politisk journalistik;

  Sammanfattning : Titel: Ett jäkla tyckande: En kvantitativ studie av åsiktsjournalistikens utbredning i svenskpolitisk nyhetsbevakning.Författare: Oskar Elfving Söderström & Marcus LindströmKurs, termin och år: Journalistik GR (C), C-uppsats. HT 14. LÄS MER

 5. 5. En undersökning i riskhantering för vidareutveckling av redan existerande projekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Anders Söderström; Carl Einarson; Fredrik Präntare; Jon Dybeck; Marcus Jonsson; Martin Bodin; Mattias Lantz Cronqvist; Oscar Nöjdh; [2014]
  Nyckelord :vidareutveckling; programvaruutveckling; programvaruprojekt; programvaruutvecklingsprojekt;

  Sammanfattning : Digimergo är en digitalisering av Emergo Train System, ett system där personal inom räddningstjänst kan öva på olika katastrofscenarion. För att göra Digimergo användbart behövdes ytterligare programvara: ett administrationsverktyg till övningar och en scenarioeditor. LÄS MER