Sökning: "Marcus Saarinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Saarinen.

  1. 1. Traumaomhändertagande på akutmottagning : patientens erfarenheter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

    Författare :Marcus Hellberg; Anna-Maria Saarinen; [2016]
    Nyckelord :experiences; litterature-review; patient; resuscitation; trauma; erfarenheter; litteraturöversikt; patient; återupplivning; trauma;

    Sammanfattning : Background: Every two seconds a person dies by the result of a trauma. The trauma teams' initial assessment is a structured and systematic concept, where the treaters in the acute care setting are involved in excluding life-threatening conditions and to do an accurate medical examination of the patient. LÄS MER