Sökning: "Marcus Sandström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Marcus Sandström.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med ett missbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ebba Werner; Marcus Sandström; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Omvårdnad; Upplevelse; Missbruk; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Missbruksproblematiken är stor runt om i världen. Socialstyrelsen (2019) identifierade i en undersökning 2011 att ca 780 000 personer över 18 år hade ett beroende av droger eller alkohol i Sverige. Utöver detta har Sverige ett stort antal dödsfall relaterade till just detta. LÄS MER

 2. 2. En förändringsprocess - utifrån ett företagsperspektiv : En kvantitativ fallundersökning om sambandet mellan kommunikation och stress, teknostress och tillit efter covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Filip Lostelius; Marcus Sandström Aicardi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Date: 21-06-02 Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 CR Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University.  Authors: Filip Lostelius. 99-03-23. Marcus Aicardi Sandström. LÄS MER

 3. 3. Culture for all? : A multiple logics approach to public organisation success

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Katri Hyytiä; Marcus Sandström; [2019]
  Nyckelord :Management control; Public sector; Institutional logics; Culture; Success;

  Sammanfattning : This paper examines multiple institutional logics in a public sector organisation and how they are reflected in the management control system (MCS) in terms of success. We define two logics, governance and culture logic. LÄS MER

 4. 4. Native-, Hybrid- eller HTML5-applikationer : En studie kring valet av utformningstyp vid framtagandet av en mobilapplikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Marcus Engelhart; Martin Sandström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Simulation of Finished Goods Inventory - Next Step Towards Factory Simulation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Daniel Zulumovski; Marcus Sandström; [2012]
  Nyckelord :Packaging Logistics; discrete-event simulation; logistics; Production; Scenarios; Warehouse; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose: This Master Thesis has the purpose of creating a simulation model of a finished goods inventory at one of the Company’s factories. In addition, an improved layout should be proposed. Design/Approach: A simulation study using discrete-event simulation has been performed in the recommended steps by various literatures. LÄS MER