Sökning: "Marcus Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Marcus Svensson.

 1. 1. Geo-temporal Online Analysis of Traffic Rule Violations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Adam Davidsson; Dyako Fatih; Simon Larsson; Jesper Naarttijärvi; Daniel Nilsson; Marcus Svensson; [2020-10-30]
  Nyckelord :Traffic rule violations; Risk estimation; Privacy preservation; Computer vision; Deep learning neural net;

  Sammanfattning : Due to inattention and not complying with traffic regulations, human error accounts forroughly 94% of all traffic accidents. To counter this, the need to develop systems that canidentify traffic rule violations and calculate the risk of collisions. The information reportedcan then be used to implement preventive measures. LÄS MER

 2. 2. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 3. 3. Mortuary Practices in LC Cyprus. A Comparative Study Between Tombs at Hala Sultan Tekke and Other LC Bronze Age Sites in Cyprus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Hala Sultan Tekke; Late Cypriote Bronze Age; pit well tombs; chamber tombs; shaft graves; Mycenae.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis investigates differences and similarities in the funerary material of Late Bronze Age Cyprus in order to answer questions about a possible uniqueness of the pit/well tombs at the Late Bronze Age harbour city of Hala Sultan Tekke. The thesis also tries to explain why these features stand out as singular, compared to the more common chamber tomb, and the reason for their existence. LÄS MER

 4. 4. Effekter av Robotic Process Automation : En fallstudie om RPA:s potential för offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Svensson; Charlie Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; automation; effects; public sector;

  Sammanfattning : Organisations in the public sector are facing tough challenges and need to review alternative ways of working. Robotic process automation (RPA) is a technology that is becoming a more common way to automate processes in order to become more efficient as an organization. LÄS MER

 5. 5. Byta befattning! : - Varför byter specialistofficerarna befattningar oftare än Försvarsmakten avsett?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Marcus Alexandersson; Andreas Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-commissioned officer; NCO; Motivation; Personal progress; Participation; Dialog; Self-fulfillment; Specialistofficer; Motivation; Personlig utveckling; Drivkraft; Delaktighet; Dialog; Självförverkligande;

  Sammanfattning : Specialistofficeren skall utgöra ryggraden inom Försvarsmakten avseende kompetens, erfarenhet och djup kunskap. För att kunna bygga denna kompetens och erfarenhet är stabilitet vad gäller tid i befattning viktigt. LÄS MER