Sökning: "Marcus Thörn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marcus Thörn.

 1. 1. Prognosanvändning i företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Joel Martinsson; Gustav Thörn; Marcus Victor; [2015]
  Nyckelord :Prognosanvändning; prognostisering;

  Sammanfattning : Inledning: Många företag genomför idag någon form av prognos som underlag för deras beslut. Det kan handla om prognoser för hur mycket marknaden kommer att efterfråga, hur stora kostnader företaget förväntas ha eller hur mycket personal som kommer krävas. LÄS MER

 2. 2. Det nakna subjektet - En jämförande diskursanalys av individen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Thörn Damin; [2014]
  Nyckelord :Facebook; Äganderätt; Individen; Institutionell makt; Diskursanalys; Jämförande diskurser; Poststrukturalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The process of constructing the individual must be understood as the production of a specific political subject. How the individual is constructed affects how the individual understand its identity framework and its perceived role as a political actor. LÄS MER