Sökning: "Marcus Thörnberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marcus Thörnberg.

 1. 1. Implementering av IFRS 16 : En fallstudie på ett icke-noterat fastighetsbolag som frivilligt har valt att tillämpa redovisning enligt IFRS

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Mörtsell; Marcus Thörnberg; [2019]
  Nyckelord :IFRS 16; IFRS; Lessees; Implementation; Institutional theory; IFRS 16; IFRS; Leasetagare; Implementering; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Enligt nya leasingstandarden IFRS 16 kommer all leasing av väsentlig karaktär att redovisas ileasetagarens balansräkning, dels som en tillgång och dels som en skuld. Detta innebär attleasetagarna måste värdera leasingen för att kunna aktivera denna i sin balansräkning. LÄS MER

 2. 2. Nu gäller det! Varför slutar då ungdomar utöva ishockey?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå universitet/Umeå Centrum för idrottsvetenskapPedagogiska institutionen; Umeå universitet/Umeå universitet/Umeå Centrum för idrottsvetenskapPedagogiska institutionen

  Författare :Idamari Thörnberg; Markus Tillberg; []
  Nyckelord :Dropouts; ice hockey; teenagers; reason; quit; bachelor thesis; Avhoppare; ishockey ungdomar; orsak; slutar; kandidatuppsats;

  Sammanfattning : Idamari Törnberg & Marcus Tillberg (2011).Nu gäller det! Varför slutar då ungdomar spela ishockey? – En kvantitativ enkätstudie om fortsatt eller avslutande ishockeykarriär efter uttagningarna till distriktsförbundslag i Västerbottens län. LÄS MER