Sökning: "Marcus Tibratt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Tibratt.

  1. 1. Mätning av utrustningseffektivitet : En fallstudie utförd på Gnutti Powertrain AB

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

    Författare :André Malmberg; Marcus Tibratt; [2012]
    Nyckelord :Process mapping; Flow chart; Value stream mapping; Equipment efficiency; OEE; Interference; Processkartläggning; Flödesschema; Värdeflödeskartläggning; Värdeflödeskarta; Utrustningseffektivitet; TAK; Störningar;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att få en förståelse för hur utrustningseffektiviteten kan mätas i ett producerande företag. Vår studie utförs på ett företag i Alvesta som heter Gnutti Powertrain AB som bland annat tillverkar precisionskomponenter till motorer. LÄS MER