Sökning: "Marcus Wiberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Marcus Wiberg.

 1. 1. Virtuell driftsättning i processindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Helena Rahm Juhlin; Marcus Wiberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Processindustrin står inför utmaningar för att växla om till Industri 4.0. Det ställer högre krav på effektiva och hållbara produktionssystem. Ett bidrag till utvecklingen mot Industri 4. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk Riskvärdering av Stockholms Centralstation

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Charlotte Wiberg; Sofie Jämtheden; Marcus Ahlström; Oskar Isaksson; [2018]
  Nyckelord :BTR; brandteknisk riskvärdering; centralstation; Stockholms Central; utrymning; personsäkerhet; Pyrosim; FDS; Pathfinder; Brandskydd; Aktiva System; Passiva System; Tåg; kritiska förhållanden; detektion; känslighetsanalys; sprinkler; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Följande projekt utfördes med anledning till att utvärdera och validera den nuvarande brandsäkerheten på Stockholms Centralstation. Detta gjordes i huvudsak med avseende på personsäkerheten, alltså behandlar inte rapporten egendomsskada samt ekonomiska förluster. LÄS MER

 3. 3. Strategiskt socialt ansvarstagande - en fallstudie i att skapa delat värde

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Wiberg; Marcus Tingland; [2012]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Private Equity - Ägarnas roll i den värdeskapande processen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Hedenbergh; Daniel Wiberg; Carl Malmström; [2007]
  Nyckelord :Private Equity bolag; portföljbolag; Buyout; värdeskapande; ägarstyrning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att beskriva och analysera Private Equity bolags styrning av portföljbolag, för att därmed implicit studera ägarnas roll i den värdeskapande processen. Metod: Deduktiv ansats och kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5.

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Per Lövdahl; Marcus Nilsson; Anders Wiberg; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER