Sökning: "Marcus falk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Marcus falk.

 1. 1. Winning without scoring on the field - How management accounting shapes the modern elite football club

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Falk Wahlström; Marcus Åvall; [2019]
  Nyckelord :Management accounting; Sports; Institutional logics; Professionalisation; Foucault;

  Sammanfattning : Following an increasing commercialisation of sports in general and football in particular, modern sports organisations may need to challenge their current business model. Through a qualitative study of a Swedish elite football club, the aim of this paper has been to distinguish the roles of management accounting when reframing a sports organisation with a strong culture. LÄS MER

 2. 2. Ska barnen styra förskolan? : En studie om makt och inflytande i förskoleverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Falk; Marcus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Lärande; Planering; Utveckling; Arbetssätt; Rättvisa; Förskolebarn;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på ett behov av att synliggöra pedagogers arbete med inflytande. Författarna upplevde att styrdokumentens mål och egna erfarenheter av hur barns inflytande tar plats i verksamheten inte alltid stämmer överens. LÄS MER

 3. 3. Cultural Materiality : The correlation between material and cultural capital in the late eighteenth century Stockholm elite burgher home

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Marcus Falk; [2018]
  Nyckelord :early modern history; eighteenth century; cultural capital; social capital; middling class; burgher history; Stockholm; status presentation; probate records;

  Sammanfattning : The eighteenth century saw the slow but steady rise of the middling classes to their nineteenth century social and cultural prominence, reinforced by a changing political landscape and the steadily increasing importance of the market. As the social and cultural power of the city burghers making up the majority of the middling classes grew, so did they start to consume in a manner to reflect to their new status in society. LÄS MER

 4. 4. All vård och omsorg av äldre personer ska vara av god kvalitet : Jakten på de svårfångade kvalitetsaspekterna i Stockholms stads valfrihetssystem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Marcus Falk Johansson; [2018]
  Nyckelord :Quality; Voucher system; Eldercare; Marketization; Kvalitet; Valfrihetssystem; Äldreomsorg; Privatisering;

  Sammanfattning : Välfärd, vård och omsorg var under en lång tid närmast synonymt med Sveriges nationalstatliga universella välfärdsmonopol fram tills slutet av 1980-talet. Välfärdsmonopol ersattes med välfärdspluralism och valfrihet. Genom konkurrens skulle utförare av socialtjänst bli effektiva och kvaliteten skulle öka. LÄS MER

 5. 5. Energieffektiviseringens påverkan på fastighetsägare och hyresgäster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Rikard Falk; Marcus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :energy efficiency; energieffektivisering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har energieffektiviserande åtgärders påverkan på hyresgäster och fastighetsägare undersökts. Syftet var att sätta sig in i de boendes situation och få en bättre förståelse för deras upplevelse av inomhusklimat och komfort. Därav skulle fastighetsägarens och hyresgästens gemensamma vinning kunna ses. LÄS MER