Sökning: "Mare Kandre"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Mare Kandre.

 1. 1. I en kropp så svag, i en tid så ond : En ekokritisk läsning av Mare Kandres Deliria

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Matilda Wiklander Palmertz; [2022]
  Nyckelord :ekokritik; ekofeminism; Kandre;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett helt vidöppet tillstånd : Gurlesk existentialism i Mare Kandres Bübins unge och Aliide, Aliide

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Hanna Tillberg; [2022]
  Nyckelord :Mare Kandre; Heidegger; ångest; existentialism; gurlesk; kropp; flickskap; skev; grotesk; burlesk; självet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker kombinationen av gurlesk estetik och existentialistisk ångesttematik i Mare Kandres Bübins unge (1987) och Aliide, Aliide (1991). Syftet är att nå en djupare förståelse för det jag här kallar för det mörka flickskapet, en benämning på den existentiella smärta som Kandres flickkaraktärer ständigt tycks erfara och som utgör ett av de mest återkommande och uppmärksammade inslagen i romanerna – men även i författarskapet i stort. LÄS MER

 3. 3. Febrig i Kandreland : En existentialistisk läsning av tre av Mare Kandres verk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Rahmani; [2020]
  Nyckelord :Mare Kandre; existentialism; punk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Aldrig stilla, aldrig farliga : Groteska kroppar i Mare Kandres romaner Bestiarium och Xavier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Matilda Litsgård; [2019]
  Nyckelord :Mare Kandre; Mikhail Bakhtin; Grotesque; Gothic; Body; Monster; Mare Kandre; Michail Bachtin; Grotesk; Gotik; Kropp; Monster;

  Sammanfattning : In this paper, I study the bodies in Mare Kandre’s two novels Bestiarium (1999) and Xavier (2002), with the help of Mikhail Bakhtin’s theories of the grotesque. I examine the worldview that is portrayed in the novels – focusing on the attitude towards death – and seek answers to the following questions: how do the human bodies look and how do they relate to their surroundings? What does the way they are portrayed say about the world the novels portray? And what role does laughter play in the novels? I also examine the similarity between a grotesque body, and a gothic monster. LÄS MER

 5. 5. Är det rimligt att dikta om stjärnor när hela ozonskiktet är trasigt? : En ekokritisk analys av Mare Kandres I ett annat land

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Spendler; [2018]
  Nyckelord :Ekokritik; Mare Kandre;

  Sammanfattning : .... LÄS MER