Sökning: "Margareta Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Margareta Larsson.

 1. 1. Elevers skrivande av faktatexter : Lågstadielärare beskriver hur de arbetar med faktatextskrivande i sina klasser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Margareta Larsson; [2017]
  Nyckelord :faktatext; skriva; sociokulturellt perspektiv; genrepedagogik; kompensatoriska hjälpmedel;

  Sammanfattning : Vi lever i en skriftspråklig kultur, där det är en demokratisk rättighet att kunna uttrycka sig skriftligt. Människor förmedlar sig med varandra genom sociala medier men det är också fler arbeten än tidigare som kräver en skriftspråklig kunskap, för att utföra uppgifter både inom landet och globalt. LÄS MER

 2. 2. SKOLSKÖTERSKORS MOTTAGNING SOM ETT OMVÅRDNADSVERKTYG : -Skolsköterskors erfarenhet av att använda fysisk miljö på skolsköterskemottagningen som stöd i arbetet med skolbarn

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Egnell; [2015]
  Nyckelord :School nurses; environment; health environment; nursing; children;

  Sammanfattning : ABSTRACTTitle: The environment as a tool in nursing- School nurses experiences from using the physical environment in their office supporting schoolchildrenAuthor: Egnell, MariaDepartment: School of Health and Education, University of SkövdeCourse: Master Degree project in Nursing, OM854A, 15 ECTsSupervisor: Thorstensson, StinaExaminer: Larsson, MargaretaPages: 28Keywords: School nurses, environment, health environment, nursing, children   Background: According to research, the physical environment effects children’s well-being. School nurses offer a range of nursing activities promoting health to schoolchildren and to support school performances. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskors möjlligheter att bedriva evidensbaserad vård vid prehospital smärtbehandling av patienter med höftfraktur

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Margareta Larsson; Jonas Pettersson; Sten Reckebo; [2015]
  Nyckelord :evidence-based care; hip fractures; pain relief; prehospital care; evidensbaserad vård; höftfraktur; prehospital akutsjukvård; smärtbehandling;

  Sammanfattning : Väntetiden för patienter som ådragit sig höftfraktur till operation är ofta lång och kan uppgå till över ett dygn. I första delen av vårdkedjan är det ambulanssjuksköterskan som möter patienter som ådragit sig höftfraktur och omhändertagandet där smärtbehandling ingår genomförs med stöd av upprättade vårdriktlinjer. LÄS MER

 4. 4. Barn och sorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Margareta Torell Selin; Lizette Larsson; [2013]
  Nyckelord :Barn; bearbetning; efterlevandestöd; förskollärare; kris; litteratur; skola; sorg trauma.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Landsortsdeckare - den nya hembygdslitteraturen? : Analys av tre deckarserier från Sandhamn, Kiruna och Öland

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Margareta Lilja-Svensson; [2013]
  Nyckelord :deckare; landsbygd; Viveca Sten; Åsa Larsson; Johan Theorin; formellitteratur;

  Sammanfattning : During the last years the number of Swedish detective stories which take place in the province outside the big cities has increased enormously. In this study I have analysed the novels by the three authors Viveca Sten, Åsa Larsson and Johan Theorin to investigate the connection between the milieu and the story and in what way it is involved in the crime riddle. LÄS MER