Sökning: "Margareta Ohlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Margareta Ohlsson.

 1. 1. Inte som andra tjejer. Skeva och queera tjejer i Maja Hjertzells Före och efter Bella och Sara Ohlssons Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Malin Reimerthi; [2015]
  Nyckelord :Ungdomslitteratur; Sexualitet; Maria Margareta Österholm; Mia Franck; Judith Butler; Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag; Sara Ohlsson; Före och efter Bella; Maja Hjertzell; Queer; Skev; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Utifrån de två ungdomsromanerna Före och efter Bella av Maja Hjertzell och Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag av Sara Ohlsson förs det en diskussion av användandet av begreppen skev och queer och hur dessa verkar som komplement till varandra samt hur romanerna skapar femininitet.... LÄS MER

 2. 2. Fysik genom musik : en introduktion av fysikaliska fenomen i förskolans vardag med stöd av ett arbetsmaterial och en lärarhandledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Margareta Backenhamn Ohlsson; [2013]
  Nyckelord :fysikaliska fenomen; fysik genom musik; förskola; medforskande pedagog; produktiva frågor i naturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER